VALIKKO

Kunta-ala

Neuvottelu-uutinen  3.6.2020

Kunta-ala

Kunta-alalle uudet virka- ja työehtosopimukset

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyivät 28.5. ratkaisun uusista virka- ja työehtosopimuksista.

Ratkaisu kattaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosille 2020–21, kunnallisen pääsopimuksen jatkon ja uudistamisen sekä joukon muita sopimusmääräyksiä.

Myös muista kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista saavutetut ratkaisut hyväksyttiin. Näiden piirissä ovat lääkärit, opettajat, tekninen henkilöstö ja tuntipalkkaiset.

Korotukset yleisen linjan mukaisia 

Sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja palkankorotukset työmarkkinakierroksella syntyneen yleisen linjan mukaisia. Kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia.

Kunta-alan ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Sen suuruus on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen, yhden prosentin suuruinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021.

Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä. KVTES:ssa ja useassa muussa sopimuksessa sen suuruus on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.

Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuvat 31.8.2020. Työajan lyhentymistä on kompensoitu useilla sopimusmääräyksillä, jotka tulevat voimaan samana päivänä.

Sopimusjärjestelmä muuttuu

Kunta-alan pääsopimuksen uudistamisella sovittiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sote-sopimuksesta sekä varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten siirtymisestä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin.

Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusten sekä KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyydet arvioidaan työryhmässä.

Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä.

Lisätietoa neuvotteluista antavat sopimusalan puheenjohtaja Tommi Granholm 050 080 7401, KTN:n hallituksen jäsen Vesa Koskikallio 050 075 7672 sekä sopimusalan asiamies Erkki Eteläaho 0400 636 261


Neuvottelu-uutinen 28.5.2020

Kunta-ala

Kunta-alalla saavutettu neuvottelutulos

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvotteluissa on saavutettu yleisen linjan mukainen neuvottelutulos keskiviikkoiltana. Neuvottelutulos koskee 420 000  työntekijää.

Seuraavaksi neuvottelutulos menee järjestöjen hallintojen käsittelyyn. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat sen hyväksyneet.

Lisätietoa neuvotteluista antavat sopimusalan puheenjohtaja Tommi Granholm 050 080 7401, KTN:n hallituksen jäsen Vesa Koskikallio 050 075 7672 sekä sopimusalan asiamies Erkki Eteläaho 0400 636 261


Neuvottelu-uutinen 14.5.2020

Kunta-ala

Kunta-alan neuvotteluja jatketaan

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat kuluvalla viikolla huolimatta kunta-alalla vapunaattona kaatuneesta sovitteluratkaisusta.

Osapuolet ovat asettaneet tavoitteen, että tulokseen voitaisiin päästä perjantaina 15.5.

Avainta-neuvotteluja on käyty tammikuun loppupuolelta lähtien ja palkansaajien puolesta neuvotteluissa ovat mukana JUKO, OAJ, KTN, JHL sekä JYTY.

Työnantajia edustaa yksityisen alan Avaintyönantajat AVAINTA.

Lisätietoa neuvotteluista antavat sopimusalan puheenjohtaja Tommi Granholm 050 080 7401, KTN:n hallituksen jäsen Vesa Koskikallio 050 075 7672 sekä sopimusalan asiamies Erkki Eteläaho 0400 636 261


Neuvottelu-uutinen        30.4.2020

Kunta-ala

KUNTA-ALALLA SOVINTOESITYS

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on antanut sovintoesityksen kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi

Seuraavaksi sovintoesitys menee järjestöjen hallintojen käsittelyyn. Palkansaajien osalta esitystä käsittelevät vappuaattona 30. huhtikuuta kaikkien järjestöjen edustajat.

Valtakunnansovittelija odottaa sovitteluun osallistuneilta vastausta vappuaattoon kello 12:een mennessä.

Sovintoesitys koskee yli 420 000:ta kuntien palkansaajaa.

Ajankohtaista tietoa neuvottelujen etenemisestä löydät päivittäin esim. JUKON sivuilta https://www.juko.fi/ajankohtaista/

Lisätietoa neuvotteluista antavat myös sopimusalan puheenjohtaja Tommi Granholm 050 080 7401, KTN:n hallituksen jäsen Vesa Koskikallio 050 075 7672 sekä sopimusalan asiamies Erkki Eteläaho 0400 636 261


Neuvottelu-uutinen                   7.4.2020

Kunta-ala

KUNTA-ALAN YLI 420 000 PALKANSAAJAN TYÖEHTOKIISTAN SOVITTELU JATKUU TÄNÄÄN ETÄYHTEYKSIN KLO 13 VALTAKUNNANSOVITTELIJA  VUOKKO PIEKKALAN JOHDOLLA.

Kunnan sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Sovittelussa ovat muun muassa kunta-alan sopimusjärjestelmää määrittävä pääsopimus, allekirjoituspöytäkirja ja kiky-tunnit.

Kaikki kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset ovat päättyneet 31. maaliskuuta. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet virka- ja työehtosopimukset on hyväksytty.

Ajankohtaista tietoa neuvottelujen etenemisestä löydät päivittäin esim. JUKON sivuilta https://www.juko.fi/ajankohtaista/

Lisätietoa neuvotteluista antavat myös sopimusalan puheenjohtaja Tommi Granholm 050 080 7401, KTN:n hallituksen jäsen Vesa Koskikallio 050 075 7672 sekä sopimusalan asiamies Erkki Eteläaho 0400 636 261