VALIKKO

Metsähallitus

Neuvottelu-uutinen                   2.4.2020

Metsähallituksen työehtosopimus

METSÄHALLITUKSEN SOPIMUSNEUVOTTELUISSA NEUVOTTELUTULOS 2.4.2020

 Metsähallituksen sopimusneuvotteluissa saavutettiin tänään 2. huhtikuuta neuvottelutulos. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen ja sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet. Meton metsähallituksen neuvottelukunta on käsitellyt sopimuksen ja esittää sitä Meton hallituksen hyväksyttäväksi. Työnantajapuolen päätöksenteolla on oma aikataulunsa Metsähallituksen ja Palta ry:n hallinnossa.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen 27.3.2020

Metsähallitus

METSÄHALLITUKSEN YRITYSKOHTAISEN TES:IN NEUVOTTELUT JATKUVAT

Neuvottelut  Metsähallituksen yrityskohtaisen, yhteisen työehtosopimuksen rakenteesta ja sisällöstä jatkuivat 11.3. kaikkien Metsähallituksen henkilöstöjärjestöjen yhteisessä neuvottelussa. Neuvotteluissa todettiin ettei tällä hetkellä kannata jatkaa yhteisen työehtosopimuksen neuvottelua vaan jatketaan neuvotteluja liittokohtaisesti.

Meton ja Metsähallituksen välisiä neuvotteluja jatkettiin 25.3. ja neuvotteluissa tapahtui merkittävää etenemistä. Työnantajaa neuvotteluissa edusti Terhi Vires ja Riikka Tella ja metolaisia pääluottamusmies Tapani Pennanen, luottamusmies Timo Nyman ja Meton järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Seuraava neuvottelu on 1.4.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi 0400 620769


Neuvottelu-uutinen 10.3.2020

Metsähallitus

PALTAN EPA-SEKTORIN NEUVOTTELUISSA NEUVOTTELUTULOS 6.3., METSÄHALLITUKSEN TALOKOHTAISEN TES:IN NEUVOTTELUT JATKUVAT

Metsähallitus on jäsenenä työnantajaliitto Paltassa, jonka ns. EPA-sektorin työehtosopimuksessa on saavutettu 6.3. neuvottelutulos. Meton Metsähallituksen neuvottelukunta on käsitellyt tämän neuvottelutuloksen ja hyväksynyt sen omalta osaltaan. Neuvottelutulos on sisällöltään yleisen linjan mukainen. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun kaikki osapuolet ovat käsitelleet ja hyväksyneet sopimuksen sisällön.

Metsähallituksen talokohtaisen työehtosopimuksen rakenteesta ja sisällöstä neuvottelut jatkuvat 11.3. kaikkien Metsähallituksen henkilöstöjärjestöjen yhteisessä neuvottelussa sekä 12.3. Meton ja Metsähallituksen välisissä neuvotteluissa.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi 0400 620769.


 

Neuvottelu-uutinen 13.2.2020

Metsähallitus

TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT JUNNASIVAT 10.2.2020

Metsähallituksen neljän eri työntekijäjärjestöjen, Metsähallituksen työnantajan edustajat ja työnantajaliitto Paltan neuvottelijat kokoontuivat 10.2. käsittelemään työehtosopimuksessa olevia yhteisiä asiakysymyksiä. Etenemistä ei juuri tapahtunut.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi 0400 620769.


 

Neuvottelu-uutinen                   31.1.2020

Metsähallitus

METSÄHALLITUKSEN SOPIMUSRAKENNETTA KÄSITELTIIN 30.1.2020

Metsähallitus on asettanut tavoitteeksi yhtenäistää työsuhteen ehtoja ja sopimusrakennetta tällä neuvottelukierroksella. Neuvottelussa käytiin läpi kohtia, jotka ovat eri henkilöstöryhmille yhteisiä, mm. liukuvan työajan määrittelyä. Neuvotteluihin osallistuivat liittojen asiamiehet Metosta, YTN:stä, JHL:stä ja PRO:sta. Työnantajaa edustivat työsuhdepäällikkö Riikka Tella ja vahvistuksena työnantajaliitosta asiantuntija Katri Tonteri ja työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen.

Yrityskohtaisen METO/METSÄHALLITUS työehtosopimuksen neuvottelut 20.1.2020

Metsähallituksen talokohtaisen työehtosopimuksen osalta käsiteltiin Meton ehdotusta työaikakysymysten ratkaisuiksi uuden työaikalain raameissa.  Tässä neuvottelussa työnantajaa edustivat työsuhdepäällikkö Riikka Tella ja henkilöstöjohtaja Terhi Vires. Meton neuvottelijoina toimivat pääluottamusmies Tapani Pennanen, luottamusmies Timo Nyman ja Meton järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Metsähallitusta koskeva työehtosopimus on voimassa 31.1.2020 asti. Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus on syntynyt. Työrauha on voimassa niin kauan kun neuvottelut ovat käynnissä.


 

Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Metsähallitus

METSÄHALLITUKSEN SOPIMUSALALLA NEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT MONELLA POLULLA

EPA-sektorin eli ns. ”valtion entisten liikelaitosten” työehtosopimusta koskevat neuvottelut käynnissä niin keskustasolla kuin Metsähallituksessa

Metsähallitus on jäsenenä työnantajaliitto Paltassa, jossa on lähdetty uudistamaan tämän sektorin työehtosopimusrakennetta. Tämä rakenneuudistus on kesken, mutta sillä voi olla huomattavia neuvotteluja vaikeuttavia vaikutuksia myös Metsähallituksen neuvotteluissa. Varsinaiseten neuvottelujen pitäisi olla käynnissä, mutta sopimusrakenteesta käytävät neuvottelut ovat vielä kesken.

Työnantajana Metsähallitus halusi avata neuvottelut 8.1.2020 työsuhteen ehtojen yhtenäistämiseksi Metsähallituksessa. Neuvotteluun oli kutsuttu koolle edustajat neljästä työntekijäliitosta, Metosta, YTN:stä, JHL:stä ja PRO:sta. Neuvottelut jatkuvat tammikuun lopussa.

Yrityskohtaisen METO/METSÄHALLITUS -työehtosopimuksen neuvottelut käynnistyivät 9.1.2020

Metsähallituksen talokohtaisen työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat Metsähallituksen ja Meton välillä 9.1.2020. Neuvotteluissa käsiteltiin erityisesti metolaisten työaikojen erityiskysymyksiä uuden työaikalain näkökulmasta. Samassa yhteydessä käytiin myös keskusteluja työnantajan esittämänä tarpeena yhtenäistää Metsähallituksen työsuhteen ehtoja. Tässä neuvottelussa työnantajaa edustivat työsuhdepäällikkö Riikka Tella ja Metsätalous Oy:n hallintojohtaja Jarmo Leskinen. Meton neuvottelijoina toimivat pääluottamusmies Tapani Pennanen, luottamusmies Timo Nyman ja Meton järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Yrityskohtaisen Meton ja Metsähallituksen välisen sopimuksen neuvottelut jatkuvat 20.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh 0400 620 769


 

Neuvottelu-uutinen                   10.1.2020

Metsähallituksen sopimusala

NEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT 8.1.2020

TES neuvottelut käynnistyivät Metsähallituksen kutsumassa tilaisuudessa 8.1.2020. Työnantaja oli kutsunut poikkeuksellisesti työnantajaliitto Paltasta neuvotteluasiantuntijoita. Työntekijöitä edusti METOn lisäksi kolme muuta talossa olevaa henkilöstöjärjestöä JHL, YTN ja PRO. Tapaamisessa käsiteltiin neuvottelu- ja sopimusrakennetta kokonaisuutena, sekä yleistä työmarkkinatilannetta.

Meton ja Metsähallituksen välisestä yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin sopimusosapuolten välillä 9.1.2020 . Jatkettiin edellisen päivän keskustelua sopimusrakenteesta ja myös työaikakysymyksistä.

Neuvottelut jatkuvat 20.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769