VALIKKO

Metsäteollisuus

Neuvottelu-uutinen        11.3.2020

Metsäteollisuus 

METSÄTEOLLISUUDEN SOPIMUSALALLA NEUVOTTELUTULOS

Tänään syntyi Metsä-Meto neuvottelukuntien kesken neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi ajalle 2020-2022.

Sopimusratkaisu menee osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen informoidaan jäseniä työehtosopimuksen sisällöstä tiistaina 17.3.2020 jäsenkirjeellä.

Lisätietoja tiistain jälkeen antaa asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh. 0447616446


Neuvottelu-uutinen 10.3.2020

Metsäteollisuus 

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOONTUI 10.3.2020

Metsäteollisuuden neuvottelukunta käsitteli luonnosratkaisuesitystä uudeksi työehtosopimukseksi 10.3.2020. Neuvottelukunta hyväksyi esitetyn luonnoksen uudeksi työehtosopimukseksi, ja tältä pohjalta asiaa käsiteltiin myöhemmin iltapäivällä Meton metsäteollisuuden yhdysmieskokouksessa.

Keskiviikkona 11.3.2020 kokoontuvat Meton neuvottelukunta ja työnantajapuolen neuvottelukunta yhteiseen neuvotteluun.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-Uutinen  9.3.2020

Metsäteollisuus 

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT JATKUIVAT 

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 9.3.2020 toimistojen kesken. Neuvotteluissa haettiin ratkaisua kiky-päivien poistamiseksi tulevasta työehtosopimuksesta. Keskusteluissa esille nousivat myös sopimuskorotukset ja sopimuksen pituus. Tavoitteena on löytää ratkaisuesitys uudeksi työehtosopimukseksi lähipäivinä.

Neuvottelukunta kokoontuu Teams-kokoukseen 10.3.2020 käsittelemään osapuolten näkemyksiä yllä olevista asioista, ja myöhemmin samana päivänä kokoontuvat myös metsäteollisuuden yhdysmiehet.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  044 7616 446


Neuvottelu-Uutinen  4.3.2020

Metsäteollisuus 

 METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT JATKUIVAT 

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 4.3.2020 toimistojen kesken. Käsittelyssä olivat ns. kiky-päivät ja työehtosopimuksen voimassaoloaika. Neuvotteluissa haettiin ratkaisua kiky-päivien poistamiseksi tulevasta työehtosopimuksesta. Keskusteluissa esille nousivat myös sopimuskorotukset ja sopimuksen pituus.

Toimistoilla on valmiudet jatkaa neuvotteluja viikonlopun aikana. Tavoitteena on saada uusi työehtosopimus syntymään lähiaikoina.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen                   21.2.2020

Metsäteollisuus

METON METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOONTUI 21.2.2020

Meton metsäteollisuuden neuvottelukunta ja yhdysmiehet pitivät yhteisen Teams-kokouksen 21.2.2020. Kokouksessa käsiteltiin yleistä työmarkkinatilannetta ja linjattiin eri vaihtoehtoja ja laskentamalleja työehtosopimusesitykseksi.

Neuvottelukunnalle annettiin valtuudet eri vaihtoehtojen pohjalta valmistella esitystä uudeksi työehtosopimukseksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh. 0447616446


Neuvottelu-uutinen 18.2.2020

Metsäteollisuus

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT JATKUIVAT 17.2.2020

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 17.2.2020. Neuvottelu käytiin toimistojen kesken, ja siinä käsiteltiin useita eri vaihtoehtoja ja laskentamalleja työaikapidennyksen poistamiseen tulevasta työehtosopimuksesta.

Meton metsäteollisuuden neuvottelukunta kokoontuu perjantaina 21.2.2020 käsittelemään eri vaihtoehtojen sisältöjä.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen                   12.2.2020

Metsäteollisuus

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT JATKUIVAT 12.2.2020

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 12.2.2020.

Neuvotteluja käytiin toimistojen kesken, ja siinä käsiteltiin yleinen työmarkkinatilanne ja hyväksytyt sopimusratkaisut. Neuvottelut jatkuvat 17.2.2020. Samalla valmistellaan TES-asioita neuvottelukuntien käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen                   6.2.2020

Metsäteollisuus

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT 6.2.2020

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut käynnistyivät 6.2.2020.

Ensimmäinen neuvottelu käytiin toimistojen kesken, ja siinä käsiteltiin yleinen työmarkkinatilanne. Neuvottelut jatkuvat 12.2.2020, ja siinä yhteydessä esitetään molempien osapuolten TES-tavoitteet. Samalla valmistellaan TES-asioita neuvottelukuntien käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


 

Neuvottelu-uutinen        28.1.2020

Metsäteollisuuden neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla

Tiistaina 28.1.2020 sovittiin Metsäteollisuus ry:n ja Meto ry:n välillä, että metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 6.2.2020.

Ensimmäinen neuvottelu käydään toimistojen kesken, ja siinä yhteydessä esitetään molempien osapuolten TES-tavoitteet. Samalla valmistellaan TES-asioita neuvottelukuntien käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen        23.1.2020

Metsäteollisuuden TES

Yhdysmiesten kokouksessa 23.1. käytiin läpi työmarkkinatilanne ja tes-tavoitteet

Meton metsäteollisuuden yhdysmiehet kokoontuivat 23.1. Jyväskylässä. Kokouksessa Meton puheenjohtaja Stefan Borgman ja neuvottelupäällikkö Markku Varis esittivät katsauksen yleisestä työmarkkinatilanteesta

Yhdysmiehet kävivät läpi Meton tulevan TES-kauden tavoitteet ja niihin liittyvät asiat.  Päivän aikana käytiin läpi myös mm. työtaisteluvalmius ja -ohjeistus.

Seuraavan kerran yhdysmiehet kokoontuvat, kun Metsäteollisuus ry on antanut neuvotteluesityksensä.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446