VALIKKO

Suomen Metsäkeskus

Neuvottelu-Uutinen  6.3.2020

Neuvottelutulos Suomen metsäkeskusta koskevassa työehtosopimuksessa

Suomen metsäkeskusta koskevalla sopimusalalla saavutettiin 5.3.2020 neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos noudattelee työmarkkinoiden yleistä linjaa.

Sopimuksen sisällöstä Meto tiedottaa tarkemmin, kun eri sopijaosapuolten liittojen hallinnot ovat käsitelleet neuvottelutuloksen.

Lisätietoja:
Ilpo Puputti, järjestöpäällikkö, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769
Jyrki Vuorenmaa, pääluottamusmies, jyrki.vuorenmaa@metsakeskus.fi, puh. 040 5253206


Neuvottelu-uutinen                   18.2.2020

Suomen metsäkeskus

SUOMEN METSÄKESKUKSEN NEUVOTTELUT ETENIVÄT 18.2.

Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat taas tiistaina 18.2.2020 työnantajaliitto Paltan kanssa. Tässä neuvottelussa vaihdettiin molempien osapuolten jatkoesityksiä, jotka käsittelivät prosenttikorotuksia, kikyn poistamiseen liittyviä korvausvaihtoehtoja sekä tekstikysymyksiä.

Neuvottelujen viidenteen tapaamiseen osallistuivat kaikki nimetyt metsäkeskuksen neuvottelijat eli liitoista asiamiehet Ilpo Puputti (Meto), Päivi Salin (Jyty) ja Jukka Sippola (Loimu) sekä pääluottamusmiehet Jyrki Vuorenmaa (Meto), Marjo Virtanen (Jyty) ja Seppo Leinonen (Loimu). Työnantajapuolta edustivat neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta ja hallintojohtaja Jorma Tolonen metsäkeskuksesta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa ensi viikon perjantaina 28.2.2020 edellä mainitulla laajalla kokoonpanolla.

Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus ja työrauha päättyi 31.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   13.2.2020

Suomen metsäkeskus

NEUVOTTELUTAPAAMINEN PERUTTIIN 10.2. TYÖNANTAJALIITON TOIVOMUKSESTA

Sovittu neuvottelutapaaminen 10.2.2020 peruttiin työnantajaliitto PALTAn toivomuksesta. Syyksi kerrottiin työnantajaliiton hallinnolliset kokoukset, joissa käsitellään syntyneitä ratkaisuja ja määritellään yleistä linjaa.

Suomen metsäkeskuksen metolaisille järjestettiin verkossa tiedotustilaisuus 11.2.2020. Tilaisuudessa keskusteltiin  neuvottelutilanteesta.

Neuvottelut jatkuvat  18.2.2020. laajalla kokoonpanolla, eli neuvottelussa ovat mukana myös pääluottamusmiehet.

Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus ja työrauha päättyi 31.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   30.1.2020

Suomen metsäkeskus

NEUVOTTELUT JATKUIVAT 28.1. TEKSTIKYSYMYKSISSÄ – YLEISEN LINJAN MUODOSTUMISTA ODOTETAAN

Todettiin tehdyt valmistelut edellisen kerran neuvotteluista 21.1.2020. Uuden työaikalain soveltamisesta ja kirjauksista uuteen työehtosopimukseen tapahtui etenemistä säännöllisen työajan osalta, mutta vapaamuotoisen työajan osalta on syntynyt yllättäviä haasteita. Tämänkin neuvottelun suurimpana aiheena oli tulkinnat uuden työaikalain tarvitsemista kirjauksista. Sovittiin, että perjantaina toimitetaan uudet tekstiesitykset seuraavaa neuvottelua 3.2.2020 varten.

Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus on voimassa 31.1.2020. Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus on syntynyt. Työrauha on voimassa niin kauan kun neuvottelut ovat käynnissä.

Neuvotteluun osallistuivat asiamiehet Ilpo Puputti Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta. Työnantajapuolta edusti neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa 3.2.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti ilpo.puputti@luva.fi 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   21.1.2020

Suomen metsäkeskus

NEUVOTTELUT JATKUIVAT TYÖAIKAKYSYMYKSISSÄ – YLEISEN LINJAN MUODOSTUMISTA ODOTETAAN

Edellisessä neuvottelussa osapuolet antoivat neuvotteluesityksensä ilman palkantarkistusesityksiä. Valmiutta edetä palkkaratkaisussa ei puolin ja toisin ole. Viikon kuluessa on valmisteltu työehtosopimuksen tekstikysymyksiä ja neuvotteluissa todettiin valmistelun tilanne. Tämän neuvottelun suurimpana aiheena oli tulkinnat uuden työaikalain tarvitsemista kirjauksista.

Neuvotteluun osallistuivat kaikki nimetyt metsäkeskuksen neuvottelijat eli liitoista asiamiehet Ilpo Puputti (Meto), Päivi Salin (Jyty) ja Jukka Sippola (Loimu) sekä pääluottamusmiehet Jyrki Vuorenmaa (Meto), Marjo Virtanen (Jyty) ja Seppo Leinonen (Loimu). Työnantajapuolta edustivat neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta ja hallintojohtaja Jorma Tolonen metsäkeskuksesta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa 28.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Suomen metsäkeskus

SUOMEN METSÄKESKUKSEN SOPIMUSALALLA VAIHDETTIIN OSAPUOLTEN VÄLILLÄ NEUVOTTELUESITYKSET TEKSTIKYSYMYKSISSÄ

Suomen metsäkeskuksen uuden työehtosopimuksen neuvottelut aloitettiin tiistaina 14.1.2020 työnantajaliitto Paltan kanssa. Ensimmäisessä neuvottelussa vaihdettiin molempien osapuolten alustavat esitykset, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu muuten kuin yleisellä tasolla.

Vuoden ensimmäiseen tapaamiseen osallistuivat kaikki nimetyt metsäkeskuksen neuvottelijat eli liitoista asiamiehet Ilpo Puputti Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta sekä pääluottamusmiehet Jyrki Vuorenmaa (Meto), Marjo Virtanen (Jyty) ja Seppo Leinonen (Loimu). Työnantajapuolta edustivat neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta ja hallintojohtaja Jorma Tolonen metsäkeskuksesta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa 21.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769