VALIKKO

Suomen Riistakeskus

Neuvottelu-uutinen                   27.3.2020

Riistakeskuksen TES

Neuvottelutulos Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa

Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin 25.3.2020 illalla neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelut olivat erittäin haastavat. Lisäksi pandemian vuoksi oli poikkeukselliset olosuhteet. Riistakeskuksen neuvottelukunta käsitteli neuvottelutulosta 27.3.2020 aamulla pitämässään kokouksessa ja hyväksyi saavutetun neuvottelutuloksen.

Neuvottelutulos noudattelee työmarkkinoiden yleistä linjaa ja sopimuskauden aikana korotukset ovat yhteensä 3,2 prosenttia 24 kuukauden kestoisessa sopimuksessa. Kiky-tunnit poistuivat ja tilalle tuli työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi suunnattuja tunteja säännöllisen työajan lisäksi. Sopimuksen sisällöstä allekirjoittajajärjestöt tiedottavat tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat käsitelleet neuvottelutuloksen.

Lisätietoja: Markku Varis p. 044 7616 446  ja Olli Kursula p. 0294312242


Neuvottelu-Uutinen  9.3.2020

Riistakeskus

Suomen riistakeskuksen tes-neuvottelutilanne

Suomen riistakeskuksen neuvotteluissa uudesta työehtosopimuksesta ei ole edistytty yrityksistä huolimatta. Työehtosopimus on ollut sopimuksettomassa tilassa helmikuun 2020 alusta alkaen.  Etenkään vuosittaisen 24 tunnin työajan pidennyksen poistaminen ei ole edennyt. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja työntekijäjärjestöjen näkemykset ovat tällä hetkellä kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 16.3.2020, mikäli neuvottelut eivät tuolloinkaan etene on pakko alkaa miettimään muitakin keinoja neuvottelutulokseen pääsemiseksi.

Neuvotteluun osallistuivat asiamiehet Markku Varis Metosta, Päivi Salin Jytystä, Tuula Ruuskanen (puh. välityksellä) Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta. Työnantajapuolta edusti neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta ja Suomen riistakeskus johtaja Jari Varjo ja hallintopäällikkö Tuomo Pispa.

 Lisätietoja: Neuvottelupäällikkö Markku Varis, METO- Metsäalan Asiantuntijat ry, puh.  044 7616 446


 

Neuvottelu-uutinen 24.2.2020

Riistakeskus

Suomen riistakeskuksen työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin jälleen maanantaina 24.2.2020 Työnantajaliitto Paltassa, mutta ratkaisua ei edelleenkään syntynyt. Parituntisessa neuvottelussa käytiin läpi eri vaihtoehtoja kiky-työajanpidennyksen korvaamisesta ja sopimuskauden pituudesta. Neuvotteluun osallistuivat asiamiehet Markku Varis Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta. Työnantajapuolta edusti neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta.

Riistan neuvottelukunta kutsutaan koolle maanantaina 2.3. klo 9 alkaen, jolloin käydään läpi tähänastisissa neuvotteluissa esillä olleita vaihtoehtoja. Työnantajapuolen laskelmia odotetaan tähän neuvottelukunnan kokoukseen.

TES-neuvottelut jatkuvat toimistojen kesken torstaina 5.3.

Lisätietoja: Neuvottelupäällikkö Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh. 0447616446


 

Neuvottelu-uutinen                   13.2.2020

Riista-ala

Riistakeskuksen neuvottelu-uutinen 13.2.2020

Neuvottelut Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta jatkuivat tiistaina 11.2.2020 Työnantajaliitto Paltassa. Ensimmäisen kerran neuvotteluissa päästiin konkreettisesti keskustelemaan kiky-työajanpidennysten poistamisesta ja asiaan liittyvistä muista kirjauksista. Palkkaratkaisukeskusteluissa oli esillä yleisen linjan mukainen noin kaksivuotinen sopimus palkankorotuksineen.

Neuvotteluun osallistuivat asiamiehet Markku Varis Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta. Työnantajapuolta edusti neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta.

Neuvottelut jatkuvat tältä pohjalta 24.2. järjestöjen kesken.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


 

Neuvottelutiedote                   20.1.2020

Suomen riistakeskus

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN SOPIMUSALALLA KESKUSTELTIIN 17.1.2020 OSAPUOLTEN VÄLILLÄ NEUVOTTELUESITYKSISTÄ JA TEKSTIKYSYMYKSISTÄ

Suomen riistakeskuksen uuden työehtosopimuksen neuvottelut aloitettiin perjantaina 17.1.2020 Työnantajaliitto Paltan kanssa. Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin molempien osapuolten alustavista esityksistä, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu muuten kuin yleisellä tasolla.

Vuoden ensimmäiseen tapaamiseen osallistuivat kaikki nimetyt Suomen riistakeskuksen neuvottelijat eli asiamiehet Markku Varis Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta sekä työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen Paltasta. Neuvottelut jatkuvat Paltassa 05.02. ja 11.2.2020.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446