VALIKKO

Metsäasiantuntijat

Metsäasiantuntijat työskentelevät metsä- ja luonnonvara-alalla laaja-alaisesti mm. metsien kasvatuksen, metsien hoidon, puun korjuun ja kuljetuksen sekä jatkojalostuksen parissa. Metsäasiantuntijoita toimii myös erilaisissa virkistyskäytön, erämatkailun ja luonnonhoidon tehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Biotalous eri muodoissaan työllistää metsäasiantuntijoita yhä enemmän.

Tutustu esitteeseemme

Oma edunvalvoja

Meto on toiminut metsäasiantuntijoiden eduksi jo vuodesta 1895. Tärkein tehtävämme on jäsentemme edunvalvonta. Neuvottelemme muun muassa hyvistä työ- ja virkaehtosopimuksista eri sopimusosapuolten kanssa. Jäsenemme ovat metsätalousinsinöörejä- ja -teknikoita, metsänhoitajia, biologeja ja muita luonnonvara-alan osaajia. Metolaiset toimivat metsä- ja luonnonvarasektorilla erilaisissa asiantuntija-, esimies ja johtotehtävissä.

Metsäalan Yrittäjät voivat liittyä jäsenjärjestöömme METO Metsäalan Yrittäjiin. Myös opiskelijat voivat liittyä Meton jäseneksi heti opintonsa aloitettuaan. Liity jäseneksi

Asiantunteva vaikuttaja

Meto on metsä- ja luonnonvara-alalla vaikutusvaltainen toimija. Vaikutamme muun muassa metsä- ja koulutuspolitiikassa, yhteiskuntasuhteissa ja kansainvälisessä järjestössä: Union of European Foresters (UEF) on eurooppalainen metsäammattilaisten kattojärjestä ja Nordic Foresters (NF) metsäalan ammattilaisten pohjoismainen yhteistyöjärjestö.

Asiantuntija palveluksessasi

Meton asiamiehet neuvovat, ohjaavat ja tukevat jäseniä työsopimus- ja työsuhdeasioissa. Jokaisella Meton asiamiehellä on metsäalan koulutus ja pitkä kokemus sopimusalalta. Kun soitat meille, soitat suoraan alan ammattilaiselle.

Alan eri sopimusaloista vastaavat asiamiehet löydät tästä.

Meton työ- ja virkaehtosopimukset löydät kohdasta työehtosopimukset

LUVA – Luonnonvarat ry

LUVA – Luonnonvarat on Meton kattojärjestö. Laajan ja monipuolisen luonnonvara-alojen yhteistyön kautta metsäalan asiantuntijoilla on erinomaiset mahdollisuudet olla aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja varmistaa alan asiantuntijoiden mahdollisuus harjoittaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsätaloutta Suomessa. Katso lisää Luvasta

Yhteistyöllä kasvatamme elinvoimaa!