VALIKKO

Metsäasiantuntijat

Metsäasiantuntijat työskentelevät metsä- ja luonnonvara-alalla laaja-alaisesti mm. metsien kasvatuksen, metsien hoidon, puun korjuun ja kuljetuksen sekä jatkojalostuksen parissa. Metsäasiantuntijoita toimii myös erilaisissa virkistyskäytön, erämatkailun ja luonnonhoidon tehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Biotalous eri muodoissaan työllistää metsäasiantuntijoita yhä enemmän.

Tutustu esitteeseemme

Metsäasiantuntijoilla on yleensä metsä- tai luonnonvara-alan koulutus. Usein he ovat koulutukseltaan metsätalousinsinöörejä, jotka ovat valmistuneet Hämeen, Tampereen, Mikkelin, Karelian tai Rovaniemen ammattikorkeakoulusta tai ruotsinkielisestä Yrkeshögskolan Noviasta.

Oma edunvalvoja

Metsäasiantuntijoiden oma järjestö ja edunvalvoja on METO – Metsäalan Asiantuntijat. Myös metsä- ja luonnonvara-alan opiskelijat ovat tervetulleita jäseniksi aloitettuaan opiskelun. Jäsenyys tuo metsäasiantuntijalle ison joukon jäsenetuja ja henkilökohtaisen neuvonnan ja palvelun työhön liittyvissä asioissa. Liity jäseneksi

Meton tärkein tehtävä on jäsenen edunvalvonta. Edunvalvontaan kuuluvat työn vaativuutta vastaava palkkaus, asialliset työsuhteen ehdot ja jäsenen kaikinpuolinen hyvinvointi työyhteisössä. Meto palvelee jäseniään työsuhde- ja työttömyysasioissa ja neuvottelee 10 työ- ja virkaehtosopimusta eri sopimusosapuolien kanssa.

Alan eri sopimusaloista vastaavat asiamiehet löydät tästä.

Meton työ- ja virkaehtosopimukset löydät kohdasta työehtosopimukset

LUVA – Luonnonvarat on Meton kattojärjestö. Laajan ja monipuolisen luonnonvara-alojen yhteistyön kautta metsäalan asiantuntijoilla on erinomaiset mahdollisuudet olla aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja varmistaa alan asiantuntijoiden mahdollisuus harjoittaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsätaloutta Suomessa. Katso lisää Luvasta

Yhteistyöllä kasvatamme elinvoimaa!