VALIKKO

Metsäbiotalous 2022/2023

13.3.2023

NEUVOTTELUTULOS SYNTYNYT

Metsäbiotalouden työehtosopimusneuvotteluissa syntyi neuvottelutulos 10.3.2023 klo 15.55.

Neuvottelutulos noudattaa pitkälti syntynyttä yleistä tasoa. Metsäbiotalouden sopimusala on laajentunut, kun Suomen Metsäyhdistys ry ja Suomen Metsäsertifiointi ry ovat liittyneet työnantajaliitto Paltaan.

Saavutettu neuvottelutulos lähetetään sopijaosapuolien hallinnoille hyväksyttäväksi, jonka jälkeen jäsenille tiedotetaan neuvottelutuloksesta. METO – Metsäalan Asiantuntijat käsittelee neuvottelutuloksen 23.3. hallituksen kokouksessa.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


28.2.2023

NEUVOTTELUT JATKUIVAT

Maanantaina 27.2. neuvottelussa molemmat osapuolet kävivät neuvotteluja tekstimuutoksista ja esittivät omat ehdotuksensa palkantarkistuksista.

Neuvottelut jatkuvat 3.3.2023.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


14.2.2023

NEUVOTTELUT JATKUIVAT 2.2. ja 14.2.

Tiistaina 14.2. neuvottelussa molemmat osapuolet esittivät työehtosopimukseen tekstimuutoksia.

Lisäksi käytiin läpi yleistä työmarkkinatilannetta.

Neuvottelut jatkuvat 27.2.2023.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


27.1.2023

NEUVOTTELUT JATKUIVAT 27.1.

Neuvottelut jatkuivat 27.1. Koska vientisektorin yleistä linjaa ei ole vielä syntynyt, neuvotteluissa ei päästy konkreettisesti eteenpäin. Seuraava neuvottelu on 2.2.2023.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


11.1.2023

NEUVOTTELUT PALKKARATKAISUSTA JATKUIVAT 11.1.2023

Neuvotteluissa todettiin työmarkkinoilla oleva tilanne, eli vientisektorin päänavausta ei ole. Työnantajaliitto Palta haluaa seurata vientisektorin sopimusta omissa sopimuksissaan. Lähtökohtaisesti neuvottelemme pelkästä palkkaratkaisusta 20.1.2023 mennessä. Mikäli palkantarkistusneuvotteluissa ei saavuteta neuvottelutulosta palkankorotuksista, on sopimus irtisanottavissa 30.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023. Siinä tapauksessa palkantarkistuksen lisäksi neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä.

Metsäbiotalouden työehtosopimusta noudatetaan Tapio Oy:ssa ja Tapio Palvelut Oy:ssa. Sovellettavan sopimuksen piiriin on tulossa uusia työnantajia, joista lähiaikoina tarkemmin. Aiemmin sopimusta on noudatettu konkurssiin menneessä OTSO – Metsäpalvelut Oy:ssä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


21.12.2022

NEUVOTTELUT PALKKARATKAISUSTA ALKOIVAT 13.12.2022

Neuvotteluissa todettiin työmarkkinoilla oleva tilanne, eli vientisektorin päänavausta ei ole. Tässä tilanteessa työnantajaliitto Paltalla ei ollut edellytyksiä aloittaa varsinaisia neuvotteluja. Sovimme, että seuraavan kerran neuvottelemme 11.1.2023.

Lähtökohtaisesti neuvottelemme pelkästä palkkaratkaisusta 20.1.2023 mennessä. Mikäli palkantarkistusneuvotteluissa ei saavuteta neuvottelutulosta palkankorotuksista, on sopimus irtisanottavissa 30.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023. Siinä tapauksessa palkantarkistuksen lisäksi neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä.

Metsäbiotalouden työehtosopimusta noudatetaan Tapio Oy:ssa ja Tapio Palvelut Oy:ssa. Sovellettavan sopimuksen piiriin on tulossa uusia työnantajia, joista lähiaikoina tarkemmin. Aiemmin sopimusta on noudatettu nyt konkurssiin menneessä OTSO – Metsäpalvelut Oy:ssä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


 

18.2.2022

NEUVOTTELUT JATKUVAT

Metsäbiotalouden työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 18.2.2022. Tämä oli kolmas neuvottelu. Aiemmat neuvottelut olivat 25.1. ja 9.2.2022

Neuvottelut on käyty hyvässä hengessä, ja niissä on päästy etenemään. Esillä olivat tänään mahdolliset palkkaratkaisut.

Metsäbiotalouden työehtosopimusta noudatetaan Tapio Oy:ssa ja Tapio Palvelut Oy:ssa. Aiemmin sopimusta on noudatettu nyt konkurssiin menneessä OTSO – Metsäpalvelut Oy:ssä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769