VALIKKO

Metsähallitus 2022/2023

18.1.2023

Metsähallituksen sopimusala

METSÄHALLITUSTA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT JATKUVAT 2.2.2023

Vuoden 2023 palkkaneuvottelut käynnistyvät 8.1.2023. Työnantajaliitto Palta ei nähnyt edellytyksiä neuvotella yhden vuoden sopimuksen jatkosta vientisektorin neuvottelutuloksen puuttuessa.

Palkansaajajärjestöt irtisanovat nykyisen työehtosopimuksen 31.1.2023 mennessä, ja neuvottelut koko työehtosopimuksesta alkavat valtion vanhojen liikelaitosten eli EPA-sektorin työehtosopimuksissa 2.2.2023. Metsähallituksen yrityskohtaiset sopimukset tulevat myös irtisanotuiksi. Neuvotteluaikataulut Metsähallituksen yrityskohtaisessa Meton sopimuksessa ovat edelleen avoinna, mutta oletettavaa on, että niistä neuvotellaan helmikuun puolessa välissä.

Metsähallituksen metolaiset luottamusmiehet kokoontuivat 18.1.2023 ja käsittelivät neuvottelutilannetta ja sopimustavoitteita.

Lisätietoja järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


28.12.2022

Metsähallituksen sopimusala

METSÄHALLITUSTA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT 8.1.2023

Vuoden 2023 palkka neuvottelut käynnistyvät 8.1.2023 ja todenteolla vasta sitten kun vientisektorin suuret sopimukset ovat päätyneet lopputulokseen ja määritelleet palkankorotusten yleisen tason. Jos palkankorotuksista ei päästä sopimukseen, niin työehtosopimus on irtisanottava 31.1.2023 mennessä ja neuvottelut koko työehtosopimuksesta alkavat.

Lisätietoja järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


28.4.2022

Metsähallituksen sopimusalalla yrityskohtaisissa neuvotteluissa syntyi neuvottelutulos 26.4.

Metsähallituksen ja Meton välisen yrityskohtaisen sopimuksen neuvotteluissa syntyi neuvottelutulos 26.4.2022.  Neuvottelutulos vastaa talven ja kevään aikana jo syntyneiden sopimusten tasoa. Neuvottelutulos on toistaiseksi luottamuksellinen, kunnes sopijaosapuolet sen hallinnoissaan hyväksyneet. Meto tulee tiedottamaan Metsähallituksessa olevia jäseniään sisällöstä tarkemmin, kun se on mahdollista.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


20.4.2022

Metsähallituksen sopimusalalla neuvottelut etenevät yrityskohtaisissa neuvotteluissa

Yrityskohtaiset neuvottelut tulee käydä loppuun 27.4.2022 mennessä. Metsähallituksen ja Meton välisen yrityskohtaisen sopimuksen neuvottelut jatkuivat tänään 20.4. Neuvottelut etenivät siinä määrin, että odotamme toiveikkaasti neuvottelutuloksen saavuttamista vappuun mennessä.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


13.4.2022

Metsähallituksen sopimusalalla neuvottelut etenevät yrityskohtaisissa neuvotteluissa

Yrityskohtaiset neuvottelut tulee käydä loppuun 27.4.2022 mennessä. Metsähallituksen ja Meton välisen yrityskohtaisen sopimuksen neuvottelut jatkuivat tänään 13.4. Neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä. Seuraava neuvottelu on 20.4.2022.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


30.3.2022

Metsähallituksen sopimusalalla neuvottelut jatkuvat yrityskohtaisissa neuvotteluissa

EPA-sektorin eli ns. ”valtion entisten liikelaitosten” työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 25.3.2022

Metsähallitus on jäsenenä Palvelualojen työnantajat PALTAssa. Se edustaa vajaata kymmentä työnantajaa, joiden työntekijöihin sovelletaan Paltan erityisalojen työehtosopimusta.

Uutta työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos. Neuvottelutulos on tällä hetkellä osapuolilla hyväksyttävänä, eikä se ole julkinen ennen kuin kaikki osapuolet ovat hyväksyneet sen. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoilla aiemmissa sopimuksissa saavutettua tasoa. Yrityskohtaiset neuvottelut tulee käydä loppuun 27.4.2022 mennessä.

Metsähallituksen yrityskohtaiset työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Metsähallituksen ja Meton välisen yrityskohtaisen sopimuksen neuvottelut jatkuvat 4.4., 13.4. ja 20.4.2022.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


18.3.2022

Metsähallituksen sopimusalalla neuvottelut jatkuvat

EPA-sektorin eli ns. ”valtion entisten liikelaitosten” työehtosopimusta koskevat neuvottelut ovat tauolla

Metsähallitus on jäsenenä Palvelualojen työnantajat PALTAssa. Se edustaa vajaata kymmentä työnantajaa, joiden työntekijöihin sovelletaan Paltan erityisalojen työehtosopimusta. Työehtosopimus päättyi 28.2.2022. Tämän jälkeen sopimus jatkuu jälkivaikutteisena.

Uutta työehtosopimusta koskevat neuvottelut ovat käynnissä, mutta palkkaratkaisun neuvotteluissa on ollut ongelmia. Neuvotteluja on käyty 9.3. ja 10.3. ja seuraava neuvottelu on 30.3.

 Metsähallituksen yrityskohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa on ollut viisi neuvottelua

Neuvottelutapaaminen oli ensimmäinen yhteinen talossa toimiville neljälle ammattijärjestölle, jotka ovat Meto, YTN, JHL ja Pro. Tässä neuvottelussa metolaisia edustivat pääluottamusmies Tapani Pennanen ja järjestöpäällikkö Ilpo Puputti. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Neuvotteluja on käyty 14.2., 23.2., 2.3., 8.3. ja 14.3. Hetkeksi tauolla olevan neuvottelutilanteen vuoksi päätettiin perua 22.3. sovittu neuvottelu.

Metsähallituksen ja Meton välisen yrityskohtaisen sopimuksen neuvottelut jatkuvat 28.3.

SEURAA METOLAISTEN TES-NEUVOTTELUJEN ETENEMISTÄ

Voi seurata oman ja muiden metolaisten sopimusalojen neuvotteluiden etenemistä Meton kotisivuilta >> täältä.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


7.3.2022

Metsähallituksen sopimusalalla neuvottelut jatkuvat

EPA-sektorin eli ns. ”valtion entisten liikelaitosten” työehtosopimusta koskevat neuvottelut ovat käynnissä

Metsähallitus on jäsenenä Palvelualojen työnantajat PALTAssa. Se edustaa vajaata kymmentä työnantajaa, joiden työntekijöihin sovelletaan Paltan erityisalojen työehtosopimusta. Työehtosopimus päättyy 28.2.2022. Tämän jälkeen sopimus jatkuu jälkivaikutteisena.

Uutta työehtosopimusta koskevat neuvottelut ovat edelleen käynnissä.  Neuvotteluissa erimielisenä kysymyksenä neuvottelupöydässä on suurimpana palkankorotusten taso. Seuraavat neuvottelut ovat 9.3 ja 10.3.2022.

Metsähallituksen yrityskohtaiset työehtosopimusneuvotteluissa on ollut kolme neuvottelua

Neuvottelutapaaminen oli ensimmäinen yhteinen talossa toimiville neljälle ammattijärjestölle, jotka ovat Meto, YTN, JHL ja Pro. Tässä neuvottelussa metolaisia edustivat pääluottamusmies Tapani Pennanen ja järjestöpäällikkö Ilpo Puputti. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Neuvotteluja on käyty 14.2., 23.2.,2.3.2022.

Metsähallituksen ja Meton välisen yrityskohtaisen sopimuksen neuvottelut jatkuvat 8.3.2022.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


15.2.2022

Metsähallituksen sopimusala

YRITYSKOHTAISET TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT 15.2.2022

TES neuvottelut käynnistyivät Metsähallituksen kutsumassa tilaisuudessa 15.2.2020. Neuvottelutapaaminen oli järjestetty yhteisenä Metsähallituksessa toimiville ammattijärjestöille. Työntekijöitä edusti Meton lisäksi kolme muuta talossa olevaa henkilöstöjärjestöä JHL, YTN ja PRO. Ensimmäisessä neuvottelutapaamisessa käsiteltiin neuvottelutavoitteita yleisellä tasolla, eikä kirjallisia neuvottelutavoitteita vielä vaihdettu.

Neuvotteluissa Metoa edustivat pääluottamusmies Tapani Pennanen ja järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Neuvottelut jatkuvat 23.2.2022. Työehtosopimus päättyy 28.2.2022.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769

 

 


https://www.luva.fi/metsaasiantuntijat/meton-sopimuskierros-2022/