VALIKKO

Metsänhoitoyhdistysten ja Taimituotannon TES 2022/2023

23.2.2023

Neuvottelutulos vuoden 2023 palkkaratkaisusta on saatu aikaan 15.2.2023. Sopijaosapuolten hallitukset ovat hyväksyneet ratkaisun 23.2.2023 kokouksissaan ja sopimusalan jäsenille on toimitettu info ratkaisun sisällöstä sähköpostitse 23.2.2023.

Lisätietoja: Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö, METO – Metsäalan Asiantuntijat, puh. +358 400 636261


 24.2.2022

YT – METO TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN TES-RATKAISU 1.3.2022 – 29.02.2024

Neuvotteluratkaisu syntyi 21.2. ja sopijaosapuolten hallinnot hyväksyivät sen 24.2. Sopimus sisältää 2 palkankorotusajankohtaa, jotka ovat 1.3.2022 ja 1.3.2023.  Vuoden 2023 palkkaratkaisu kuitenkin neuvotellaan osapuolten kesken erikseen 31.01.2023 mennessä.

Sopimuksen voimassaolo on 24 kk, 1.3. 2022 – 29.2. 2024

Palkankorotukset 1.3.2022

Henkilökohtaisia palkkoja sekä ryhmien peruspalkkoja korotetaan 1,1 prosenttia. Lisäksi maksetaan järjestelyvaraerä, jonka suuruus on 1,1 prosenttia tammikuun 2022 toimihenkilöiden palkkasummasta.

Lisätietoja: Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö, METO – Metsäalan Asiantuntijat, puh. +358 400 636261


 

28.1.2022

NEUVOTTELUTIEDOTE

Yt-Meto neuvottelukunnat kokoontuivat etänä 28.1. pohtimaan 1.3.2022 alkavan uuden tes-kauden sopimusta. Osapuolet esittivät kokouksessa omat ehdotuksensa tekstimuutoksista. Osaan näistä muutoksista oli yhteinen näkemys, mutta mm. palkkatarkastelun ohjauslausekkeen muutosesityksestämme neuvotellaan lisää.

Helmikuulle varattiin kaksi neuvotteluajankohtaa: 9.2. hiotaan tekstejä ja 21.2. neuvotellaan palkkaratkaisusta ja sopimuskauden pituudesta.

Lisätietoja: Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö, puh. +358 400 636261

 


https://www.luva.fi/metsaasiantuntijat/meton-sopimuskierros-2022/