VALIKKO

Metsänhoitoyhdistysten ja Taimituotannon TES

8.2.2024

Neuvottelutulos YT-METO TES-ratkaisusta on saatu aikaan 8.2.2024. Meton hallitus kokoontuu 22.2. käsittelemään ratkaisua ja sopimusalan jäsenille tiedotetaan hallituksen käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja: Ari Teittinen, neuvottelupäällikkö, puh. +358 400 754 256


30.1.2024

NEUVOTTELUTIEDOTE

Yt-Meto neuvottelukunnat kokoontuivat Meton toimistolla 24.1. pohtimaan uuden tes-kauden sopimusta. Kokouksessa käsiteltiin työehtosopimuksen tekstimuutoksia ja käytiin edellisen vuoden toimintaa läpi.

Seuraava neuvotteluaika sovittiin 8.2. Meton toimistolle.

Lisätietoja: Ari Teittinen, neuvottelupäällikkö, puh. +358 400 754 256


23.2.2023

Neuvottelutulos vuoden 2023 palkkaratkaisusta on saatu aikaan 15.2.2023. Sopijaosapuolten hallitukset ovat hyväksyneet ratkaisun 23.2.2023 kokouksissaan ja sopimusalan jäsenille on toimitettu info ratkaisun sisällöstä sähköpostitse 23.2.2023.

Lisätietoja: Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö, METO – Metsäalan Asiantuntijat, puh. +358 400 636261


 24.2.2022

YT – METO TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAINEN TES-RATKAISU 1.3.2022 – 29.02.2024

Neuvotteluratkaisu syntyi 21.2. ja sopijaosapuolten hallinnot hyväksyivät sen 24.2. Sopimus sisältää 2 palkankorotusajankohtaa, jotka ovat 1.3.2022 ja 1.3.2023.  Vuoden 2023 palkkaratkaisu kuitenkin neuvotellaan osapuolten kesken erikseen 31.01.2023 mennessä.

Sopimuksen voimassaolo on 24 kk, 1.3. 2022 – 29.2. 2024

Palkankorotukset 1.3.2022

Henkilökohtaisia palkkoja sekä ryhmien peruspalkkoja korotetaan 1,1 prosenttia. Lisäksi maksetaan järjestelyvaraerä, jonka suuruus on 1,1 prosenttia tammikuun 2022 toimihenkilöiden palkkasummasta.

Lisätietoja: Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö, METO – Metsäalan Asiantuntijat, puh. +358 400 636261


 

28.1.2022

NEUVOTTELUTIEDOTE

Yt-Meto neuvottelukunnat kokoontuivat etänä 28.1. pohtimaan 1.3.2022 alkavan uuden tes-kauden sopimusta. Osapuolet esittivät kokouksessa omat ehdotuksensa tekstimuutoksista. Osaan näistä muutoksista oli yhteinen näkemys, mutta mm. palkkatarkastelun ohjauslausekkeen muutosesityksestämme neuvotellaan lisää.

Helmikuulle varattiin kaksi neuvotteluajankohtaa: 9.2. hiotaan tekstejä ja 21.2. neuvotellaan palkkaratkaisusta ja sopimuskauden pituudesta.

Lisätietoja: Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö, puh. +358 400 636261