VALIKKO

Neuvonta-Ala

23.2.2023

Neuvottelutulos syntyi 20.2.

Maaseutuneuvonnan työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos 20.2. Neuvottelutulos on julkinen vasta kun se on hyväksytty sopimusosapuolien hallinnoissa. Tulemme esittelemään neuvottelutuloksen tämän jälkeen.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


15.2.2023

Neuvottelut jatkuivat 13.2.

Maaseutuneuvonnan työehtosopimuksesta neuvoteltiin viimeksi 13.2. Neuvotteluissa käsiteltiin osapuolten esittämiä tekstikysymyksiä ja palkallisen perhevapaan kompensaatioita sekä palkankorotusten yleistä linjaa.

Seuraava neuvottelu työnantajaliitto Paltan ja palkansaajajärjestöjen välillä on 20.2.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


 

27.1.2023

Neuvottelut jatkuvat 31.1.2023

Maaseutuneuvonnan neuvottelukunta kokoontui 27.1. ja käsitteli työnantajan ehdotusta työehtosopimukseksi. Koska vientisektorin yleistä linjaa ei ole vielä syntynyt, neuvotteluja käydään tekstikysymyksistä 31.1. 2023.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


 

21.12.2022

Neuvottelut jatkuvat 17.1.2023

Neuvonta-alan TES – neuvottelut ovat jatkuneet joulukuun aikana ja neuvotteluesitykset on molemmilta puolilta esitetty. Neuvotteluissa ei juuri ole edetty, koska työnantajaliitto Palta haluaa edelleen odottaa vientialojen ratkaisua.

Joulun ajaksi siirrytään neuvottelutauolle ja neuvottelupöytään palataan 17.1.2023.

Maaseutuneuvonnan työehtosopimusneuvotteluja käydään sopijajärjestöjen nimissä. Metolaisia edustaa PROn maaseutuneuvonnan alan neuvottelukunnassa järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Hyvää joulun odotusta!

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 76


2.12.2022

Neuvottelut palkankorotuksista eivät edenneet palkkaratkaisuun määräaikaan 15.11.2022 mennessä

Työnantajaliitto Palta ei halunnut sopia palkkaratkaisusta, koska vientiteollisuuden palkkaratkaisusta ei ole vielä syntynyt sopua. Vientialojen neuvottelut jatkuvat ja avoinna on, milloin työehtosopimusten yleinen korotusten taso syntyy vuodelle 2023.

Kun vuoden 2023 palkankorotuksista ei määräaikaan mennessä syntynyt sopimusta, Maaseutuneuvonnan työehtosopimus irtisanottiin 30.11.2022. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta (myös muista työsuhteen ehdoista kuin palkankorotuksista) alkavat 12.12.2022.

Työntekijöitä edustavat järjestöt valmistautuvat neuvotteluihin asettamalla yhteiset neuvottelutavoitteet.

Maaseutuneuvonnan työehtosopimusneuvotteluja käydään sopijajärjestöjen nimissä. Metolaisia edustaa PROn maaseutuneuvonnan alan neuvottelukunnassa järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


16.2.2022

MAASEUDUN NEUVONTA-ALAN UUSI RUNKOSOPIMUS ON SYNTYNYT

Sopimus on voimassa 1.2.2022 – 31.1.2024

Vuoden 2023 palkkaratkaisusta sovitaan 15.11.2022 mennessä. Jos sopuun ei päästä, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023.

Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa 31.3.2022 mennessä. Jos sopua ei synny, korotetaan palkkoja 1.5.2022 1,5 %:n yleiskorotuksella ja 0,4 % työnantajan määräämällä tavalla. Korotus lasketaan tammikuun 2022 palkkasummasta. Taulukkopalkkoja korotetaan 1,5 % ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1,9 % 1.5.2022 alkaen.

Uuden sopimuksen myötä varaluottamusmiehen koulutukseen pääsyä helpotetaan. Osapuolet suosittelevat varaluottamusmiehen pääsyä ns. luottamusmiesten peruskoulutukseen sekä vuosittaisiin ajankohtaispäiviin. Kustannukset sovitaan paikallisesti.

Perhevapaauudistus työryhmään

Perhevapaauudistuksen aiheuttamista muutoksista työehtosopimukseen sovitaan työryhmässä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


31.1.2022

NEUVOTTELUTULOS SAAVUTETTU

Maanantai-iltana maaseutuneuvonnan neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisältö ei ole vielä julkinen, vaan se siirtyy neuvotteluosapuolten hallitusten hyväksyttäväksi.

Tämä hyväksyntäkierros kestää noin viikon ajan, jonka jälkeen neuvottelutuloksesta tiedotetaan jäsenille sopimusalalla.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


14.1.2022

NEUVOTTELUT JATKUVAT TEKSTIKYSYMYKSISSÄ

Viimeisin neuvottelu käytiin 11.1.2022 ja neuvottelut jatkuvat edelleen sopimuksen tekstikysymyksistä mm. viisipäiväisestä lomalaskennasta. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.

Vaikka työmarkkinakauden yleinen palkankorotuslinja on syntynyt, eivät neuvottelut ole edenneet palkkaratkaisuun.

Maaseutuneuvonnan työehtosopimusneuvotteluja käydään sopijajärjestöjen nimissä. Metolaisia edustaa PROn maaseutuneuvonnan alan neuvottelukunnassa järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769