VALIKKO

Neuvonta-Ala 2022

16.2.2022

MAASEUDUN NEUVONTA-ALAN UUSI RUNKOSOPIMUS ON SYNTYNYT

Sopimus on voimassa 1.2.2022 – 31.1.2024

Vuoden 2023 palkkaratkaisusta sovitaan 15.11.2022 mennessä. Jos sopuun ei päästä, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023.

Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa 31.3.2022 mennessä. Jos sopua ei synny, korotetaan palkkoja 1.5.2022 1,5 %:n yleiskorotuksella ja 0,4 % työnantajan määräämällä tavalla. Korotus lasketaan tammikuun 2022 palkkasummasta. Taulukkopalkkoja korotetaan 1,5 % ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1,9 % 1.5.2022 alkaen.

Uuden sopimuksen myötä varaluottamusmiehen koulutukseen pääsyä helpotetaan. Osapuolet suosittelevat varaluottamusmiehen pääsyä ns. luottamusmiesten peruskoulutukseen sekä vuosittaisiin ajankohtaispäiviin. Kustannukset sovitaan paikallisesti.

Perhevapaauudistus työryhmään

Perhevapaauudistuksen aiheuttamista muutoksista työehtosopimukseen sovitaan työryhmässä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


31.1.2022

NEUVOTTELUTULOS SAAVUTETTU

Maanantai-iltana maaseutuneuvonnan neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisältö ei ole vielä julkinen, vaan se siirtyy neuvotteluosapuolten hallitusten hyväksyttäväksi.

Tämä hyväksyntäkierros kestää noin viikon ajan, jonka jälkeen neuvottelutuloksesta tiedotetaan jäsenille sopimusalalla.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


14.1.2022

NEUVOTTELUT JATKUVAT TEKSTIKYSYMYKSISSÄ

Viimeisin neuvottelu käytiin 11.1.2022 ja neuvottelut jatkuvat edelleen sopimuksen tekstikysymyksistä mm. viisipäiväisestä lomalaskennasta. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.

Vaikka työmarkkinakauden yleinen palkankorotuslinja on syntynyt, eivät neuvottelut ole edenneet palkkaratkaisuun.

Maaseutuneuvonnan työehtosopimusneuvotteluja käydään sopijajärjestöjen nimissä. Metolaisia edustaa PROn maaseutuneuvonnan alan neuvottelukunnassa järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769