VALIKKO

Sopimuskierroksen uutiset

Neuvottelu-uutinen 24.2.2020

Riistakeskus

Suomen riistakeskuksen työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin jälleen maanantaina 24.2.2020 Työnantajaliitto Paltassa, mutta ratkaisua ei edelleenkään syntynyt. Parituntisessa neuvottelussa käytiin läpi eri vaihtoehtoja kiky-työajanpidennyksen korvaamisesta ja sopimuskauden pituudesta. Neuvotteluun osallistuivat asiamiehet Markku Varis Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta. Työnantajapuolta edusti neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta.

Riistan neuvottelukunta kutsutaan koolle maanantaina 2.3. klo 9 alkaen, jolloin käydään läpi tähänastisissa neuvotteluissa esillä olleita vaihtoehtoja. Työnantajapuolen laskelmia odotetaan tähän neuvottelukunnan kokoukseen.

TES-neuvottelut jatkuvat toimistojen kesken torstaina 5.3.

Lisätietoja: Neuvottelupäällikkö Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh. 0447616446


Neuvottelu-uutinen                   21.2.2020

Metsäteollisuus

METON METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOONTUI 21.2.2020

Meton metsäteollisuuden neuvottelukunta ja yhdysmiehet pitivät yhteisen Teams-kokouksen 21.2.2020. Kokouksessa käsiteltiin yleistä työmarkkinatilannetta ja linjattiin eri vaihtoehtoja ja laskentamalleja työehtosopimusesitykseksi.

Neuvottelukunnalle annettiin valtuudet eri vaihtoehtojen pohjalta valmistella esitystä uudeksi työehtosopimukseksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh. 0447616446


Neuvottelu-uutinen                   21.2.2020

Maaseudun neuvonta-ala, 4H

MAASEUDUN NEUVONTA-ALAN NEUVOTTELUT JATKUVAT

Tämänpäiväisessä neuvottelussa käsiteltiin uuden työaikalain tulkintaa ylityön korvaamisesta. Työnantajia edustava Palta ry esitti omat tavoitteensa niin sanottujen kiky-tuntien poistamisen kompensaatiosta. Neuvotteluissa käsiteltiin myös palkankorotusten määrää, variaatioita ja ajankohtaa.

Seuraava neuvottelu on maanantaina 2. maaliskuuta.

Maaseudun neuvota-alan runkosopimus neuvotellaan työnantajaliitto Paltan kanssa.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


 

Neuvottelu-uutinen                   19.2.2020

Yksityismetsätalouden Työnantajat (YT) – METO-Metsäalan Asiantuntijat

Metsänhoitoyhdistysten ja siemen- ja taimituotantoyhtiöiden alalle syntyi neuvottelutulos

Eilen illalla syntyi YT-Meto neuvottelukuntien kesken neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi ajalle 1.3.2020-28.2.2022. Työehtosopimuksesta poistui ns. kiky-tunnit. Sopimusjakson palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset (3,3 %). Palkkoja korotetaan 1.3.2020 yleiskorotuksena 1,1 % ja lisäksi työnantajakohtaisena eränä 1,0 % sekä 1.3.2021 yleiskorotuksena 1,2 %.

Sopimusratkaisun hyväksyy Meton hallitus kokouksessaan 27.2.2020. Tämän jälkeen informoidaan jäseniä työehtosopimuksen tekstimuutoksista.

Lisätietoja neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho,  erkki.etelaaho@luva.fi, puh. 0400 636 261 tai puheenjohtaja Stefan Borgman, stefan.borgman@luva.fi, puh. 040 158 8815


Neuvottelu-uutinen                   18.2.2020

Suomen metsäkeskus

SUOMEN METSÄKESKUKSEN NEUVOTTELUT ETENIVÄT 18.2.

Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat taas tiistaina 18.2.2020 työnantajaliitto Paltan kanssa. Tässä neuvottelussa vaihdettiin molempien osapuolten jatkoesityksiä, jotka käsittelivät prosenttikorotuksia, kikyn poistamiseen liittyviä korvausvaihtoehtoja sekä tekstikysymyksiä.

Neuvottelujen viidenteen tapaamiseen osallistuivat kaikki nimetyt metsäkeskuksen neuvottelijat eli liitoista asiamiehet Ilpo Puputti (Meto), Päivi Salin (Jyty) ja Jukka Sippola (Loimu) sekä pääluottamusmiehet Jyrki Vuorenmaa (Meto), Marjo Virtanen (Jyty) ja Seppo Leinonen (Loimu). Työnantajapuolta edustivat neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta ja hallintojohtaja Jorma Tolonen metsäkeskuksesta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa ensi viikon perjantaina 28.2.2020 edellä mainitulla laajalla kokoonpanolla.

Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus ja työrauha päättyi 31.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


 

Neuvottelu-uutinen 18.2.2020

Metsäteollisuus

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT JATKUIVAT 17.2.2020

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 17.2.2020. Neuvottelu käytiin toimistojen kesken, ja siinä käsiteltiin useita eri vaihtoehtoja ja laskentamalleja työaikapidennyksen poistamiseen tulevasta työehtosopimuksesta.

Meton metsäteollisuuden neuvottelukunta kokoontuu perjantaina 21.2.2020 käsittelemään eri vaihtoehtojen sisältöjä.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen 13.2.2020

Metsähallitus

TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT JUNNASIVAT 10.2.2020

Metsähallituksen neljän eri työntekijäjärjestöjen, Metsähallituksen työnantajan edustajat ja työnantajaliitto Paltan neuvottelijat kokoontuivat 10.2. käsittelemään työehtosopimuksessa olevia yhteisiä asiakysymyksiä. Etenemistä ei juuri tapahtunut.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi 0400 620769.


Neuvottelu-uutinen                   13.2.2020

Riista-ala

Riistakeskuksen neuvottelu-uutinen 13.2.2020

Neuvottelut Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta jatkuivat tiistaina 11.2.2020 Työnantajaliitto Paltassa. Ensimmäisen kerran neuvotteluissa päästiin konkreettisesti keskustelemaan kiky-työajanpidennysten poistamisesta ja asiaan liittyvistä muista kirjauksista. Palkkaratkaisukeskusteluissa oli esillä yleisen linjan mukainen noin kaksivuotinen sopimus palkankorotuksineen.

Neuvotteluun osallistuivat asiamiehet Markku Varis Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta. Työnantajapuolta edusti neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta.

Neuvottelut jatkuvat tältä pohjalta 24.2. järjestöjen kesken.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446

 


Neuvottelu-uutinen                   13.2.2020

Suomen metsäkeskus

NEUVOTTELUTAPAAMINEN PERUTTIIN 10.2. TYÖNANTAJALIITON TOIVOMUKSESTA

Sovittu neuvottelutapaaminen 10.2.2020 peruttiin työnantajaliitto PALTAn toivomuksesta. Syyksi kerrottiin työnantajaliiton hallinnolliset kokoukset, joissa käsitellään syntyneitä ratkaisuja ja määritellään yleistä linjaa.

Suomen metsäkeskuksen metolaisille järjestettiin verkossa tiedotustilaisuus 11.2.2020. Tilaisuudessa keskusteltiin  neuvottelutilanteesta.

Neuvottelut jatkuvat  18.2.2020. laajalla kokoonpanolla, eli neuvottelussa ovat mukana myös pääluottamusmiehet.

Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus ja työrauha päättyi 31.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   12.2.2020

Metsäteollisuus

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT JATKUIVAT 12.2.2020

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 12.2.2020.

Neuvotteluja käytiin toimistojen kesken, ja siinä käsiteltiin yleinen työmarkkinatilanne ja hyväksytyt sopimusratkaisut. Neuvottelut jatkuvat 17.2.2020. Samalla valmistellaan TES-asioita neuvottelukuntien käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen                   11.2.2020

Vapon sopimusala

NEUVOTTELUT JATKUIVAT 10.2.2020

TES neuvottelut jatkuivat Meton toimistolla 10.2. 2020. Neuvottelussa olivat mukana Jaana Helanen, Pasi Rantonen, Erkki Perttunen, Janne Rönkkömäki ja Erkki Eteläaho. Tes-tekstejä työstettiin edelleen ja mm. uuden työaikalain huomioimisesta vapaassa työajassa edettiin. Kiky-tuntien poistamisen periaatteista neuvoteltiin ja niistä sekä palkkaratkaisusta neuvotellaan lisää 28.2. klo 9.00 Tikkurilassa. Tes-neuvottelujen ajan noudatetaan 1.2.2018-31.1.2020 työehtosopimusta.

Lisätietoja asiamies Erkki Eteläaho erkki.etelaaho@luva.fi , puh 0400 636261 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Erkki Perttunen, erkki.perttunen@vapo.fi, puh 040 0164472.


Neuvottelu-uutinen                   6.2.2020

Metsäteollisuus

METSÄTEOLLISUUDEN NEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT 6.2.2020

Metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut käynnistyivät 6.2.2020.

Ensimmäinen neuvottelu käytiin toimistojen kesken, ja siinä käsiteltiin yleinen työmarkkinatilanne. Neuvottelut jatkuvat 12.2.2020, ja siinä yhteydessä esitetään molempien osapuolten TES-tavoitteet. Samalla valmistellaan TES-asioita neuvottelukuntien käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen                   3.2.2020

Vapon sopimusala

NEUVOTTELUT JATKUIVAT 30.1.2020

TES neuvottelut jatkuivat Meton toimistolla 30.1. 2020. Neuvottelussa olivat mukana Jaana Helanen, Pasi Rantonen, Erkki Perttunen, Janne Rönkkömäki ja Erkki Eteläaho. Etenkin tes-tekstejä työstettiin ja niistä muutamia tarkistetaan vielä juristilla. Uudistetusta palkkataulukosta ja sen rakenteesta oltiin yksimielisiä mutta varsinaisiin palkkatarkistuksiin ja kiky-ratkaisuun palataan seuraavassa neuvottelussa 10.2. klo 14.00 Meton toimistolla.

Lisätietoja asiamies Erkki Eteläaho erkki.etelaaho@luva.fi , puh 0400 636261 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Erkki Perttunen, erkki.perttunen@vapo.fi, puh 040 0164472.


Neuvottelu-uutinen                   31.1.2020

Metsähallitus

METSÄHALLITUKSEN SOPIMUSRAKENNETTA KÄSITELTIIN 30.1.2020

Metsähallitus on asettanut tavoitteeksi yhtenäistää työsuhteen ehtoja ja sopimusrakennetta tällä neuvottelukierroksella. Neuvottelussa käytiin läpi kohtia, jotka ovat eri henkilöstöryhmille yhteisiä, mm. liukuvan työajan määrittelyä. Neuvotteluihin osallistuivat liittojen asiamiehet Metosta, YTN:stä, JHL:stä ja PRO:sta. Työnantajaa edustivat työsuhdepäällikkö Riikka Tella ja vahvistuksena työnantajaliitosta asiantuntija Katri Tonteri ja työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen.

Yrityskohtaisen METO/METSÄHALLITUS työehtosopimuksen neuvottelut 20.1.2020

Metsähallituksen talokohtaisen työehtosopimuksen osalta käsiteltiin Meton ehdotusta työaikakysymysten ratkaisuiksi uuden työaikalain raameissa.  Tässä neuvottelussa työnantajaa edustivat työsuhdepäällikkö Riikka Tella ja henkilöstöjohtaja Terhi Vires. Meton neuvottelijoina toimivat pääluottamusmies Tapani Pennanen, luottamusmies Timo Nyman ja Meton järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Metsähallitusta koskeva työehtosopimus on voimassa 31.1.2020 asti. Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus on syntynyt. Työrauha on voimassa niin kauan kun neuvottelut ovat käynnissä.

Seuraava neuvottelu on 6.2.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   30.1.2020

Suomen metsäkeskus

NEUVOTTELUT JATKUIVAT 28.1. TEKSTIKYSYMYKSISSÄ – YLEISEN LINJAN MUODOSTUMISTA ODOTETAAN

Todettiin tehdyt valmistelut edellisen kerran neuvotteluista 21.1.2020. Uuden työaikalain soveltamisesta ja kirjauksista uuteen työehtosopimukseen tapahtui etenemistä säännöllisen työajan osalta, mutta vapaamuotoisen työajan osalta on syntynyt yllättäviä haasteita. Tämänkin neuvottelun suurimpana aiheena oli tulkinnat uuden työaikalain tarvitsemista kirjauksista. Sovittiin, että perjantaina toimitetaan uudet tekstiesitykset seuraavaa neuvottelua 3.2.2020 varten.

Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus on voimassa 31.1.2020. Vanhaa työehtosopimusta noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus on syntynyt. Työrauha on voimassa niin kauan kun neuvottelut ovat käynnissä.

Neuvotteluun osallistuivat asiamiehet Ilpo Puputti Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta. Työnantajapuolta edusti neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa 3.2.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti ilpo.puputti@luva.fi 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen        28.1.2020

Metsäteollisuuden neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla

Tiistaina 28.1.2020 sovittiin Metsäteollisuus ry:n ja Meto ry:n välillä, että metsäteollisuuden Metsä-Meto -työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 6.2.2020.

Ensimmäinen neuvottelu käydään toimistojen kesken, ja siinä yhteydessä esitetään molempien osapuolten TES-tavoitteet. Samalla valmistellaan TES-asioita neuvottelukuntien käsiteltäväksi.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen        28.1.2020

Työmarkkinapäivitys

Työehtosopimusneuvotteluissa ilmapiiri kuumenee päivä päivältä ja paineet ratkaisun löytämiseksi kasvavat. Lakot ovat alkaneet. Neuvotteluissa hiertävät ehkä pahiten kiky-tunnit, mutta pöydillä on myös muita haastavia kysymyksiä.

Meton sopimusaloilla on odottava tilanne. Tämä johtuu siitä, että neuvotteluissa kumpikaan osapuoli ei halua edetä tässä vaiheessa ennen kuin tiedetään, mihin 27.1.2020 aloitetut työtaistelut johtavat. Ajankohtaisia asioita neuvotteluiden etenemisestä voi seurata tältä  sivulta.

Muilla kuin Meton työehtosopimuksen soveltamisaloilla työtaistelun alkaessa suhtaudutaan rauhallisesti työtaistelutoimiin. Metolaiset pitäytyvät työtaistelun sattuessa omissa tehtävissään, eivätkä tee muiden henkilöiden tehtäviä työtaistelun aikana. Ne metolaiset, joiden tehtävät kuuluvat työtaistelun piiriin, toimivat lojaalisti työtaistelussa olevia kohtaan ja osallistuvat työtaisteluun. Tällaisessa tilanteessa jäsen päättää itse osallistumisestaan. Lisäohjeita tästä saa Meton toimistolta Ilpo Puputilta ilpo.puputti@luva.fi tai Maaret Pesoselta maaret.pesonen@luva.fi.


Neuvottelu-uutinen        23.1.2020

Yhdysmiesten kokouksessa 23.1. käytiin läpi työmarkkinatilanne ja tes-tavoitteet

Meton metsäteollisuuden yhdysmiehet kokoontuivat 23.1. Jyväskylässä. Kokouksessa Meton puheenjohtaja Stefan Borgman ja neuvottelupäällikkö Markku Varis esittivät katsauksen yleisestä työmarkkinatilanteesta

Yhdysmiehet kävivät läpi Meton tulevan TES-kauden tavoitteet ja niihin liittyvät asiat.  Päivän aikana käytiin läpi myös mm. työtaisteluvalmius ja -ohjeistus.

Seuraavan kerran yhdysmiehet kokoontuvat, kun Metsäteollisuus ry on antanut neuvotteluesityksensä.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen        21.1.2020

Metsäbiotalous

NEUVOTTELUN SIIRTO ENSI VIIKOLLE

Työehtosopimusneuvotteluissa on tällä hetkellä odotteleva tunnelma. Yleisen linjan syntymistä haetaan neuvotteluissa vientisektorilta.

Aiemmin sovittu neuvottelutapaaminen tänään 21.1.2020 jouduttiin siirtämään työnantajaliiton aloitteesta teknisistä syistä ensi viikolle eli 29.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   21.1.2020

Suomen metsäkeskus

NEUVOTTELUT JATKUIVAT TYÖAIKAKYSYMYKSISSÄ – YLEISEN LINJAN MUODOSTUMISTA ODOTETAAN

Edellisessä neuvottelussa osapuolet antoivat neuvotteluesityksensä ilman palkantarkistusesityksiä. Valmiutta edetä palkkaratkaisussa ei puolin ja toisin ole. Viikon kuluessa on valmisteltu työehtosopimuksen tekstikysymyksiä ja neuvotteluissa todettiin valmistelun tilanne. Tämän neuvottelun suurimpana aiheena oli tulkinnat uuden työaikalain tarvitsemista kirjauksista.

Neuvotteluun osallistuivat kaikki nimetyt metsäkeskuksen neuvottelijat eli liitoista asiamiehet Ilpo Puputti (Meto), Päivi Salin (Jyty) ja Jukka Sippola (Loimu) sekä pääluottamusmiehet Jyrki Vuorenmaa (Meto), Marjo Virtanen (Jyty) ja Seppo Leinonen (Loimu). Työnantajapuolta edustivat neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta ja hallintojohtaja Jorma Tolonen metsäkeskuksesta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa 28.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   21.1.2020

Vapon sopimusala

NEUVOTTELUT JATKUIVAT 21.1.2020

TES neuvottelut jatkuivat Vapon toimistolla Tikkurilassa 21.1. 2020. Neuvottelussa olivat mukana Jaana Helanen, Pasi Rantonen, Erkki Perttunen, Janne Rönkkömäki ja Erkki Eteläaho. Neuvottelussa sovittiin uuden työaikalain huomioimisesta teksteissä, todettiin eri näkemykset kikyn jatkumisesta, päätettiin uudistaa palkkataulukko sekä päivittää etätyön ja kotitoimiston tes-tekstejä. Edellä mainittuihin sekä palkkaratkaisuun ja luottamusmieskorvauksiin palataan seuraavassa neuvottelussa 30.1.

Lisätietoja asiamies Erkki Eteläaho erkki.etelaaho@luva.fi , puh 0400 636261 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Erkki Perttunen, erkki.perttunen@vapo.fi, puh 040 0164472.


Neuvottelutiedote                   20.1.2020

Suomen riistakeskus

SUOMEN RIISTAKESKUKSEN SOPIMUSALALLA KESKUSTELTIIN 17.1.2020 OSAPUOLTEN VÄLILLÄ NEUVOTTELUESITYKSISTÄ JA TEKSTIKYSYMYKSISTÄ

Suomen riistakeskuksen uuden työehtosopimuksen neuvottelut aloitettiin perjantaina 17.1.2020 Työnantajaliitto Paltan kanssa. Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin molempien osapuolten alustavista esityksistä, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu muuten kuin yleisellä tasolla.

Vuoden ensimmäiseen tapaamiseen osallistuivat kaikki nimetyt Suomen riistakeskuksen neuvottelijat eli asiamiehet Markku Varis Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta sekä työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen Paltasta. Neuvottelut jatkuvat Paltassa 05.02. ja 11.2.2020.

Lisätietoja asiamies Markku Varis, markku.varis@luva.fi, puh.  0447616446


Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Metsähallitus

METSÄHALLITUKSEN SOPIMUSALALLA NEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT MONELLA POLULLA

EPA-sektorin eli ns. ”valtion entisten liikelaitosten” työehtosopimusta koskevat neuvottelut käynnissä niin keskustasolla kuin Metsähallituksessa

Metsähallitus on jäsenenä työnantajaliitto Paltassa, jossa on lähdetty uudistamaan tämän sektorin työehtosopimusrakennetta. Tämä rakenneuudistus on kesken, mutta sillä voi olla huomattavia neuvotteluja vaikeuttavia vaikutuksia myös Metsähallituksen neuvotteluissa. Varsinaiseten neuvottelujen pitäisi olla käynnissä, mutta sopimusrakenteesta käytävät neuvottelut ovat vielä kesken.

Työnantajana Metsähallitus halusi avata neuvottelut 8.1.2020 työsuhteen ehtojen yhtenäistämiseksi Metsähallituksessa. Neuvotteluun oli kutsuttu koolle edustajat neljästä työntekijäliitosta, Metosta, YTN:stä, JHL:stä ja PRO:sta. Neuvottelut jatkuvat tammikuun lopussa.

Yrityskohtaisen METO/METSÄHALLITUS -työehtosopimuksen neuvottelut käynnistyivät 9.1.2020

Metsähallituksen talokohtaisen työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat Metsähallituksen ja Meton välillä 9.1.2020. Neuvotteluissa käsiteltiin erityisesti metolaisten työaikojen erityiskysymyksiä uuden työaikalain näkökulmasta. Samassa yhteydessä käytiin myös keskusteluja työnantajan esittämänä tarpeena yhtenäistää Metsähallituksen työsuhteen ehtoja. Tässä neuvottelussa työnantajaa edustivat työsuhdepäällikkö Riikka Tella ja Metsätalous Oy:n hallintojohtaja Jarmo Leskinen. Meton neuvottelijoina toimivat pääluottamusmies Tapani Pennanen, luottamusmies Timo Nyman ja Meton järjestöpäällikkö Ilpo Puputti.

Yrityskohtaisen Meton ja Metsähallituksen välisen sopimuksen neuvottelut jatkuvat 20.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Metsäbiotalous

 METSÄBIOTALOUDEN SOPIMUSALALLA KÄSITELTIIN TYÖEHTOSOPIMUKSEN RAKENNETTA

Metsäbiotalouden työehtosopimus kattaa OTSO Metsäpalvelut Oy:n ja osan Tapio -konsernista.

Vuoden vaihteen jälkeen nämä olivat ensimmäiset neuvottelut alalla ja kaikkiaan toinen neuvottelu. Neuvottelussa käytiin läpi metsäbiotalouden työehtosopimuksen rakennetta ja sen kehittämistarpeita sekä etsittiin käytännönläheisiä ratkaisuja. Käytiin keskustelu alustavista neuvotteluesityksistä. Tekstikysymykset jätettiin myös kirjallisesti.

Neuvottelussa olivat läsnä työnantajaliitto Paltan edustajana neuvottelujohtaja Nurminen sekä liittojen asiamiehet Puputti (Meto) ja Sippola (Loimu).

Neuvottelut jatkuvat Paltassa 21.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Suomen metsäkeskus

SUOMEN METSÄKESKUKSEN SOPIMUSALALLA VAIHDETTIIN OSAPUOLTEN VÄLILLÄ NEUVOTTELUESITYKSET TEKSTIKYSYMYKSISSÄ

Suomen metsäkeskuksen uuden työehtosopimuksen neuvottelut aloitettiin tiistaina 14.1.2020 työnantajaliitto Paltan kanssa. Ensimmäisessä neuvottelussa vaihdettiin molempien osapuolten alustavat esitykset, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu muuten kuin yleisellä tasolla.

Vuoden ensimmäiseen tapaamiseen osallistuivat kaikki nimetyt metsäkeskuksen neuvottelijat eli liitoista asiamiehet Ilpo Puputti Metosta, Päivi Salin Jytystä ja Jukka Sippola Loimusta sekä pääluottamusmiehet Jyrki Vuorenmaa (Meto), Marjo Virtanen (Jyty) ja Seppo Leinonen (Loimu). Työnantajapuolta edustivat neuvottelujohtaja Olli Nurminen Paltasta ja hallintojohtaja Jorma Tolonen metsäkeskuksesta.

Neuvottelut jatkuvat Paltassa 21.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Valtion työ- ja virkaehtosopimus

VALTION VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT ALOITETTIIN YLEISKESKUSTELULLA

Valtion pääsopijajärjestöjen (Pro, JHL ja Juko) edustajat tapasivat 15.1.2020 Valtion työmarkkinalaitoksen edustajia sopimusneuvottelujen aloittamiseksi. Pro pääsopijajärjestönä edustaa valtion työehtosopimusneuvotteluissa  STTKlaisten liittojen eli myös METOn jäseniä.

Tapaamisessa käytiin keskustelua yleisestä työmarkkinatilanteesta, neuvottelujen pelisäännöistä, neuvotteluaikataulusta ja viestinnästä. Lisäksi keskusteltiin palkankorotuksista ja kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen poistamisesta.

Pääsopijajärjestöt antavat yhteiset tavoitteensa Valtion työmarkkinalaitokselle 7.2.2020 ja vastavuoroisesti työmarkkinalaitos antaa työnantajapuolen tavoitteet pääsopijoille.

Varsinaisesti virka- ja työehtosopimusneuvottelut alkavat 7.2.2020. Voimassa oleva työ- ja virkaehtosopimus päättyy 31.3.2020.

Prosta tapaamiseen osallistuivat julkisen sektorin johtaja Niko Simola ja neuvottelupäällikkö Harri Sirén.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Maaseudun neuvonta-ala, 4H

NEUVOTTELUT JATKUVAT EDELLEEN TAHMEASTI

TES neuvottelut jatkuivat 14.1.2020 sopimuksen tekstiasioilla. Neuvotteluissa tärkeimmistä asioista kuten palkankorotuksista ja työajasta ei ole päästy eteenpäin, vaan  näiden neuvottelujen pohjaksi edelleen odotetaan vientialojen linjausta yleisestä tasosta. Työehtosopimus päättyi 31.12.2019. Neuvottelut jatkuvat 17.1.2020 iltapäivällä.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   10.1.2020

Vapon sopimusala

NEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT 9.1.2020

TES neuvottelut käynnistyivät Vapon toimistolla Tikkurilassa 9.1. 2020. Neuvottelussa olivat mukana Jaana Helanen, Pasi Rantonen, Erkki Perttunen, Janne Rönkkömäki ja Erkki Eteläaho. Ensimmäisessä neuvottelussa keskityttiin Vapon tilanteeseen, lakimuutoksiin, sopimuskauteen ja yleisiin tes-periaatteisiin sekä teksteihin.

Neuvottelut jatkuvat 21.1.2020.

Lisätietoja asiamies Erkki Eteläaho,  erkki.etelaaho@luva.fi, puh 0400 636261


Neuvottelu-uutinen                   10.1.2020

Metsähallituksen sopimusala

NEUVOTTELUT KÄYNNISTYIVÄT 8.1.2020

TES neuvottelut käynnistyivät Metsähallituksen kutsumassa tilaisuudessa 8.1.2020. Työnantaja oli kutsunut poikkeuksellisesti työnantajaliitto Paltasta neuvotteluasiantuntijoita. Työntekijöitä edusti METOn lisäksi kolme muuta talossa olevaa henkilöstöjärjestöä JHL, YTN ja PRO. Tapaamisessa käsiteltiin neuvottelu- ja sopimusrakennetta kokonaisuutena, sekä yleistä työmarkkinatilannetta.

Meton ja Metsähallituksen välisestä yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin sopimusosapuolten välillä 9.1.2020 . Jatkettiin edellisen päivän keskustelua sopimusrakenteesta ja myös työaikakysymyksistä.

Neuvottelut jatkuvat 20.1.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


Neuvottelu-uutinen                   20.12.2019

Maaseudun neuvonta-ala, 4H

NEUVOTTELUT JATKUVAT TAMMIKUUSSA 2020

TES neuvotteluissa ei ole saatu neuvottelutulosta joulukuussa.Työehtosopimus päättyy 31.12.2019. Neuvottelut jatkuvat 14.1.2020 ja näiden neuvottelujen pohjaksi odotetaan vientialojen linjausta yleisestä tasosta.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti,  ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769