VALIKKO

Suomen Metsäkeskus 2022

22.2.2022

NEUVOTTELUTULOS SAAVUTETTU SUOMEN METSÄKESKUSTA KOSKEVASSA TES-NEUVOTTELUSSA

Tiistaina 22.2. Suomen metsäkeskuksen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja tulos vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Neuvottelutuloksen sisältö ei ole vielä julkinen. Asia siirtyy neuvotteluosapuolten hallitusten hyväksyttäväksi.

Tämä hyväksyntäkierros kestää noin viikon ajan, jonka jälkeen neuvottelutuloksesta tiedotetaan jäsenille sopimusalalla.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


18.2.2022

Suomen metsäkeskusta koskevat TES-neuvottelut jatkuvat

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja 18.2.2022 työnantajaliitto Paltan ja työnantajan kanssa. Neuvotteluissa on edetty tekstikysymyksissä ja neuvotteluja käytiin sopimuskierroksen palkkaratkaisusta Suomen metsäkeskuksessa. Seuraava neuvottelu on 22.2.2022.

Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun asti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh.  0400 620 769


16.2.2022

Suomen metsäkeskusta koskevat TES-neuvottelut tiivistyvät

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja 8.2. ja 16.2.2022 työnantajaliitto Paltan ja työnantajan kanssa. Neuvotteluissa keskityttiin molempien osapuolten tavoitteisiin, etsitty yhteistä näkemystä tekstikysymyksistä ja käyty näkemyksiä palkkaratkaisun sisällöstä. Seuraava neuvottelu on 18.2.2022.

Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun asti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh.  0400 620 769


3.2.2022

Suomen metsäkeskusta koskevat TES-neuvottelut jatkuivat

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja 3.2.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa. Neuvotteluissa keskityttiin molempien osapuolten tavoitteisiin, ja alustavasti esitettiin näkemyksiä palkkaratkaisun sisällöstä. Seuraava neuvottelu on 8.2.2022.

Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun asti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh.  0400 620 769


26.1.2022

Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 26.1.2022

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja keskiviikkona 26.1.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa. Neuvottelussa molemmat neuvotteluosapuolet jättivät tekstimuutosesityksensä ja toimihenkilöitä edustavat liitot kertoivat myös esityksensä palkkaratkaisusta. Neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyön hengessä. Seuraava neuvottelu on 3.2.2022.

Neuvottelut jatkuvat työnantajaliitto Paltan kanssa viikon päästä 3.2.2022.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


19.1.2022

Suomen metsäkeskuksen TES-neuvottelut

Suomen metsäkeskuksen uuden työehtosopimuksen neuvottelut aloitettiin tiistaina 19.1.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa etäneuvotteluna Teamsin välityksellä. Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin TES-tavoitteista yleisellä tasolla tekstikysymyksistä ja yleisestä työmarkkinatilanteesta. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu muutoin kuin yleisellä tasolla.

Neuvottelut jatkuvat työnantajaliitto Paltan kanssa viikon päästä 26.1.2022.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769