VALIKKO

Suomen Metsäkeskus

24.3.2023

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus on hyväksytty

Tänään 24.3.2023 ovat kaikki sopijaosapuolet hyväksyneet 17.3.2023 saavutetun neuvottelutuloksen.

Tässä tiedotteessa on lyhyesti konkreettiset muutokset. Laajemmin asia esitellään jäsenille pidettävässä TES-infossa 29.3. klo 15.30 alkaen.

Yleistä

  • Sopimus noudattelee palkankorotuksissa teknologiateollisuuden yleistä linjaa.
  • Tavoittelimme pelkkää raharatkaisua ja lisäksi ei-synnyttäneen vanhempainvapaan palkallisuutta.
  • Vanhempainvapaan tuominen työehtosopimukseen toi mukanaan myös muita tekstimuutoksia.

Sopimuskauden pituus

  • 25 kk, 1.3.2023 – 31.3.2025

Palkankorotukset

  • %-korotus, kokonaiskustannustaso 7 % työmarkkinoiden ns. yleisen linjan mukaisesti:
  • 2023: 1.7.2023 alk. 3,5 % yleiskorotus + kertaerä toukokuun palkan yhteydessä 463 €. Taulukkopalkkojen korotus 1.7.2023 3,5 %.
  • 2024: 1.5.2024 2,0 % yleiskorotus + 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla. Taulukkopalkkojen korotus 2,5 % 1.5.2024.

Tekstimuutoksia

  • vanhempainvapaan palkallisuus ja pituus
  • sairausajan palkallisuus
  • työehtosopimuksen soveltamisala palkkaryhmässä 12

 

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


 

17.3.2023

Suomen metsäkeskuksen työehtosopimusneuvotteluissa syntyi neuvottelutulos

Palkansaajaliitot (METO, LOIMU, JYTY) ja työnantajaliitto Palta saavuttivat tänään 17.3.2023 klo 14.20 neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi.

Työehtosopimus noudattelee työmarkkinoiden yleistä linjaa. Tulos saavutettiin, kun saatiin ratkaistua vanhempainvapaisiin liittyvät kysymykset.

Neuvottelutulos käsitellään nyt kunkin sopijaosapuolen hallinnossa, jotka kokoontuvat 24.3. mennessä. Sen jälkeen kun neuvottelutulos on hallinnoissa hyväksytty, sen sisältö on julkinen. Tiedotamme siitä tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


 

17.2.2023

Suomen metsäkeskuksen neuvottelutilanne 17.2.2023

Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut jatkuivat 17.2.2023. Neuvotteluissa työnantajaliitto Palta ja työntekijäliitot esittivät tekstimuutosehdotuksensa ja näkemyksensä palkkaratkaisuksi Suomen metsäkeskuksessa.

Tämän jälkeen Meton, Loimun ja Jytyn yhteinen neuvottelukunta kokoontui käsittelemään neuvottelutilannetta ja annettuja esityksiä.

Seuraava neuvottelu työnantaja- ja työntekijäpuolen kesken on 2.3.2023.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


14.2.2023

Suomen metsäkeskuksen neuvottelutilanne 13.2.2023

Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut jatkuivat 13.2.2023. Neuvotteluissa molemmat osapuolet esittivät tekstimuutosehdotuksensa työehtosopimukseen. Neuvotteluja palkankorotusten tasosta ei käyty.

Seuraava neuvottelu on 17.2.2023.

Hyvää ystävänpäivää!

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


7.2.2023

Suomen metsäkeskuksen neuvottelutilanne 6.2.2023

Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut jatkuivat 6.2.2023. Neuvotteluissa molemmat osapuolet esittivät yleiset neuvottelutavoitteensa. Kävimme läpi myös työmarkkinatilannetta. Totesimme, että selkeää vientisektorin yleistä linjaa ei ole syntynyt eikä tiedossa ole vielä sopimuksen tarkempaa sisältöä.

Seuraavassa neuvottelussa 13.2. käsitellään osapuolten kirjalliset neuvottelutavoitteet.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


23.1.2023

Suomen metsäkeskuksen neuvottelutilanne 23.1.2023

Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut jatkuivat 23.1.2023. Neuvotteluissa tavoitteena oli tarkastella työmarkkinatilannetta ja edellytystä sopia optiovuoden palkkaratkaisusta. Neuvotteluissa kuitenkin todettiin, että Paltalla ei ole edellytyksiä poiketa vientisektorin yleisestä linjasta, koska vientisektorilla ei ole vielä syntynyt ratkaisua.

Palkansaajajärjestöt (METO, LOIMU, JYTY) päättivät Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen irtisanomisesta 31.1.2023 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvottelut jatkuvat työehtosopimuksen koko sisällöstä 6.2.2023. Tuolloin käsitellään neuvotteluosapuolten neuvottelutavoitteita. Liitot tulevat valmistelemaan neuvottelutavoitteita yhteisen neuvottelukunnan kokouksessa 2.2.2023.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


19.1.2023

Suomen metsäkeskuksen neuvottelutilanne 18.1.2023

Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut jatkuvat. Tämän vuoden ensimmäinen neuvottelu jouduttiin siirtämään sairastumisen vuoksi maanantaista 16.1. ensi viikon tiistaille 24.1.2023.

Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan meidän tulee neuvotella sopimuksen toisen vuoden palkankorotuksista. Lähtökohtaisesti neuvottelemme pelkästä palkkaratkaisusta. Mikäli palkantarkistusneuvotteluissa ei saavuteta neuvottelutulosta palkankorotuksista, on sopimus irtisanottavissa 30.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023. Siinä tapauksessa palkantarkistuksen lisäksi neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä, korotusten tasosta ja sopimuskauden pituudesta.

Yleisestä vientisektorin neuvottelutilannetta voi seurata julkisuudessa ja huomata, että tilanne on kärjistymässä. Työnantajaliitot eivät halua tehdä muita työehtosopimuksia ennen kuin vientisektori on tehnyt neuvottelutuloksen, joka määrittelee sopimuskorotusten maksimitason ja sopimuskauden pituuden.

Palkansaajajärjestöjen (METO, LOIMU, JYTY) neuvottelukunta aloitti 18.1.2023 sopimustavoitteiden valmistelut tekstikysymyksissä Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksessa.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


21.12.2022

Suomen metsäkeskuksen neuvottelut palkkaratkaisusta alkoivat 12.12.2022

Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut alkoivat 12.12.2022. Neuvotteluissa todettiin työmarkkinoilla oleva tilanne, eli vientisektorin päänavausta ei ole. Tässä tilanteessa työnantajaliitto Paltalle ei ollut edellytyksiä aloittaa varsinaisia neuvotteluja. Sovimme, että seuraavan kerran neuvottelemme 16.1.2023.

Lähtökohtaisesti neuvottelemme pelkästä palkkaratkaisusta. Mikäli palkantarkistusneuvotteluissa ei saavuteta neuvottelutulosta palkankorotuksista, on sopimus irtisanottavissa 30.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023. Siinä tapauksessa palkantarkistuksen lisäksi neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


22.2.2022

NEUVOTTELUTULOS SAAVUTETTU SUOMEN METSÄKESKUSTA KOSKEVASSA TES-NEUVOTTELUSSA

Tiistaina 22.2. Suomen metsäkeskuksen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja tulos vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Neuvottelutuloksen sisältö ei ole vielä julkinen. Asia siirtyy neuvotteluosapuolten hallitusten hyväksyttäväksi.

Tämä hyväksyntäkierros kestää noin viikon ajan, jonka jälkeen neuvottelutuloksesta tiedotetaan jäsenille sopimusalalla.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


18.2.2022

Suomen metsäkeskusta koskevat TES-neuvottelut jatkuvat

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja 18.2.2022 työnantajaliitto Paltan ja työnantajan kanssa. Neuvotteluissa on edetty tekstikysymyksissä ja neuvotteluja käytiin sopimuskierroksen palkkaratkaisusta Suomen metsäkeskuksessa. Seuraava neuvottelu on 22.2.2022.

Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun asti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh.  0400 620 769


16.2.2022

Suomen metsäkeskusta koskevat TES-neuvottelut tiivistyvät

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja 8.2. ja 16.2.2022 työnantajaliitto Paltan ja työnantajan kanssa. Neuvotteluissa keskityttiin molempien osapuolten tavoitteisiin, etsitty yhteistä näkemystä tekstikysymyksistä ja käyty näkemyksiä palkkaratkaisun sisällöstä. Seuraava neuvottelu on 18.2.2022.

Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun asti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh.  0400 620 769


3.2.2022

Suomen metsäkeskusta koskevat TES-neuvottelut jatkuivat

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja 3.2.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa. Neuvotteluissa keskityttiin molempien osapuolten tavoitteisiin, ja alustavasti esitettiin näkemyksiä palkkaratkaisun sisällöstä. Seuraava neuvottelu on 8.2.2022.

Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun asti.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh.  0400 620 769


26.1.2022

Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 26.1.2022

Suomen metsäkeskusta koskevasta työehtosopimuksesta jatkettiin neuvotteluja keskiviikkona 26.1.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa. Neuvottelussa molemmat neuvotteluosapuolet jättivät tekstimuutosesityksensä ja toimihenkilöitä edustavat liitot kertoivat myös esityksensä palkkaratkaisusta. Neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyön hengessä. Seuraava neuvottelu on 3.2.2022.

Neuvottelut jatkuvat työnantajaliitto Paltan kanssa viikon päästä 3.2.2022.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769


19.1.2022

Suomen metsäkeskuksen TES-neuvottelut

Suomen metsäkeskuksen uuden työehtosopimuksen neuvottelut aloitettiin tiistaina 19.1.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa etäneuvotteluna Teamsin välityksellä. Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin TES-tavoitteista yleisellä tasolla tekstikysymyksistä ja yleisestä työmarkkinatilanteesta. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu muutoin kuin yleisellä tasolla.

Neuvottelut jatkuvat työnantajaliitto Paltan kanssa viikon päästä 26.1.2022.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, puh. 0400 620 769