VALIKKO

Suomen Riistakeskus

20.2.2023

Riistakeskukseen neuvottelutulos

Suomen riistakeskusta koskevasta työehtosopimuksesta saavutettiin 17.2.2023 neuvottelutulos. Sopimuksen sisällöstä tiedotetaan sitten, kun allekirjoittajajärjestöjen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta neuvottelevat Jyty, Meto ja YTN sekä työnantajaliitto Palta.

Lisätietoja:
Markku Varis, neuvottelupäällikkö, puh. 044 7616 446
Olli Kursula, yhdysmies, puh. 0400 243 414


31.1.2023

Riistakeskuksen työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Suomen riistakeskuksen työehtosopimusneuvotteluja käytiin 31.1.2023, mutta sopimusta ei syntynyt, koska Palta haluaa odottaa ns. yleistä linjaa eli käytännössä vientialojen ratkaisua.

Tämä merkitsee sitä, että riistakeskuksessa siirrytään sopimuksettomaan tilaan 1.2.2023 alkaen, jolloin jatketaan vanhan sopimuksen ehtojen noudattamista, kunnes uudesta työehtosopimuksesta on saavutettu neuvotteluratkaisu.

Seuraava neuvottelumme on 10.2.2023. Esillä ovat mm. työehtosopimukseen liittyvät tekstiselkeytykset.

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta neuvottelevat METO – Metsäalan Asiantuntijat, Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Ammattiliitto Jyty. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

 Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Varis, puh. 044 7616 446


1.2.2022

Riistakeskuksen työehtosopimuksessa neuvottelutulos

Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos illalla 31.1.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa. Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteistyöhengessä.

Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja irtisanottavissa 31.12.2022 mennessä, mikäli neuvottelutulosta vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei saavuteta.

Sopimuksen sisältö julkaistaan allekirjoittajajärjestöjen hallitusten hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Varis, puh. 044 7616 446


24.1.2022

Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa neuvottelut jatkuivat

Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa neuvottelut jatkuivat 24.1.2022. Neuvotteluissa käsiteltiin edelleen tekstikysymyksiä ja työryhmäkirjauksia. Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteishengessä. Seuraava neuvottelu on 31.1.2022.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Varis, puh. 044 7616 446


17.1.2022

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta neuvoteltiin

Neuvottelut jatkuivat 17.1.2022 koskien Suomen riistakeskuksen työehtosopimusta. Neuvotteluissa keskityttiin teksteihin. Seuraava neuvottelu on 24.1.2022.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Varis, puh. 044 7616 446


13.1.2022

Riistakeskusta koskevat työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Suomen riistakeskusta koskevat neuvottelut alkoivat 13.1.2022. Neuvotteluissa osapuolet esittävät sopimustavoitteensa. Keskustelua käytiin osapuolten näkemyksistä koskien mm. sopimuskauden pituutta. Neuvottelut jatkuvat 17.1.2022.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Varis , puh. 044 7616 446


24.11.2021

METO – Metsäalan Asiantuntijat on irtisanonut Meton ja Paltan välisen Suomen riistakeskusta koskevan 3.4.2020 voimaan astuneen työehtosopimuksen päättymään 31.1.2022. Työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka.

Varsinaiset työehtosopimusneuvottelut aloitetaan, kun työmarkkinoille valtakunnassa on löytynyt yleisen linjan mukainen palkankorotustaso. Neuvotteluja uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi käydään alkuvuoden 2022 aikana. Tiedotamme lisää neuvottelujen edetessä.

Lisätietoja:
Markku Varis , neuvottelupäällikkö, puh. 044 7616 446
Olli Kursula, yhdysmies puh. 0400 243 414