VALIKKO

Tietoa meistä

 

Metsäasiantuntijat työskentelevät luonnonvara-alalla mm. metsien kasvatuksen ja hoidon, puun korjuun ja kuljetuksen ja jatkojalostuksen parissa. He toimivat asiantuntija, esimies ja johtotehtävissä.

Meton jäsenet – me metolaiset

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäseninä on laaja joukko metsä- ja luonnonvarasektorilla toimivia asiantuntijoita. Jäsenemme ovat mm. metsätalousinsinöörejä- ja -teknikoita, metsänhoitajia ja biologeja sekä kaupallisen, laki-, myynnin ja markkinoinnin ja monen muun alan asiantuntijoita.

Metolaiset toimivat metsä- ja luonnonvarasektorilla erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Metsätalouden ja -teollisuuden lisäksi jäsenemme työllistyvät virkistyskäytön, erämatkailun ja luonnonhoidon asiantuntijatehtäviin tai ovat itsenäisiä yrittäjiä.

Osa metsäasiantuntijoista työskentelee muulla kuin metsäalalla asiantuntijana. Biotalous eri muodoissaan työllistää jäseniämme yhä enemmän. Metsäalan opiskelijat ovat täysivaltaisia jäseniämme.

Metsäalan Yrittäjät voivat liittyä jäsenjärjestöömme METO Metsäalan Yrittäjiin. Metsäalan  opiskelijat voivat liittyä jäseneksi heti opintonsa aloitettuaan. Kannattaa liittyä jäseneksi Metoon.

Asiantuntija palveluksessasi

Tärkein työmme on jäsenen edunvalvonta: jäsen on meillä keskiössä. Edunvalvonta pitää sisällään mm. hyvien työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelemisen tai paikallisten työehtojen edistämisen sekä jäsenen henkilökohtaisen neuvonnan.

Meton asiamiehet neuvovat, ohjaavat ja tukevat jäseniä työsopimus- ja työsuhdeasioissa. Jokaisella Meton asiamiehellä on metsäalan koulutus ja pitkä kokemus omalta sopimusalaltaan sekä asiantuntevat lakimiehet avustamassa.

Eri sopimusaloista vastaavat asiamiehet löydät tästä. Meton työ- ja virkaehtosopimukset löydät täältä.

Luonnonvara-alan vahva vaikuttaja

Meto on metsä- ja luonnonvara-alalla vaikutusvaltainen toimija. Vaikutamme muun muassa metsä- ja koulutuspolitiikassa, yhteiskuntasuhteissa ja kansainvälisesti luonnonvara-alan toimijoiden hyväksi.

Union of European Foresters (UEF) on eurooppalainen metsäammattilaisten kattojärjestö ja Nordic Foresters (NF) metsäalan ammattilaisten pohjoismainen yhteistyöjärjestö.

Meto on STTK:n jäsenjärjestö.