VALIKKO

Luottamus- ja yhdysmiehet

LUOTTAMUSMIES 

Metossa luottamusmiehet valitaan työpaikalla Metoon järjestäytyneiden työntekijöiden keskuudesta vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Luottamusmies valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työelämän keskeisiä lakeja. Hän toimii yhteyshenkilönä liiton, työntekijöiden ja työnantajan välillä, sekä tukee omalla työpaikallaan liittoon kuuluvia jäseniä työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Lue lisää luottamusmiehen tehtävistä

HUOM! Täältä löydät erikseen pdf-muodossa UPM:n luottamusvaltuutetut sekä metsäteollisuuden pientyönantajien luottamus- ja yhdysmiehet:
UPM:n luottamusvaltuutetut PDF
Metsäteollisuuden pientyönantajien luottamus- ja yhdysmiehet PDF