VALIKKO

Työehtosopimukset

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n työehtosopimukset

 

KUNTATYÖNANTAJAT

KVTES

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS)

Lisätietoa osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi

METSÄHALLITUS

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.2.2018 – 31.1.2021

Metsähallituksen ja METO – Metsäalan asiantuntijat ry:n välinen TES/VES ajalle 1.2.2018 – 31.1.2021

PALTA:n erityisalojen yleinen työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2021

METSÄBIOTALOUS

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.2.2018 – 31.1.2021

Metsäbiotalouden asiantuntijoiden tes.pdf

Allekirjoituspöytäkirja Metsäbiotalouden asiantuntijat Tapio

Liityntäpöytäkirja Metsäbiotalouden asiantuntijat Otso

Kooste OTSO Metsäpalvelut Oyn työehdoista.pdf

SUOMEN METSÄKESKUS

Neuvottelutulos  TES 1.2.2020-28.2.2022

Suomen metsäkeskus TES 1.2.2018-31.1.2021.

METSÄNHOITOYHDISTYKSET JA TAIMITUOTANTO

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.3.2020-28.2.2022

Metsänhoitoyhdistysten tes.pdf

Kollektivavtal mellan YT och METO

Lisäpöytäkirja koronaviruksesta aiheutuvista määräaikaisista muutoksista YT- METO -työehtosopimukseen

METSÄTEOLLISUUS

Sopimuksen voimassaoloaika: 11.3.2020 -31.12.2022

Metsäteollisuus tes 2020-2022

Lisäpöytäkirja koronaviruksesta aiheutuvista määräaikaisista muutoksista METO-Metsä -työehtosopimukseen

Kollektivavtal Skogsindustrin rf – METO – Skogsbranschens Experter rf

NEUVONTA-ALA

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.1.2018 – 31.12.2020

Neuvonta-ala pdf

RIISTANHOITOALA

Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus 3.4.2020-31.1.2022

VALTIO

Neuvottelutulos: Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2020–2022

Sopimuskauden 2018-2020 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset pdf suomeksi

VAPO

Sopimuksen voimassaoloaika: 1.2.2020–31.1.2022

VAPO-METO TES 2020-2022