VALIKKO

Yrittäjät

METO – METSÄALAN YRITTÄJÄT RY

METO – Metsäalan Yrittäjät ry on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen jäsenet toimivat itsenäisinä yrittäjinä metsä- ja luonnonvara-aloilla tai niitä sivuavilla aloilla. Yrittäjäyhdistyksen omat kotisivut: www.metoyrittajat.fi

Yhdistys on perustettu syksyllä 1996. Yrittäjien hallitus kokoontuu säännöllisesti ja sen edustaja on myös Meton hallituksen jäsen.

Yhdistyksen keskeinen tehtävä on koota jäsenyrittäjien mielipiteitä ja kannanottoja ja välittää niitä sidosryhmille. Jäsenille järjestetään vuosittain tiedotus-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.

Tavoitteena on syventää yrittäjien tietoa omasta edunvalvonnasta, kehittää jäsenten ammattitaitoa ja tarjota erilaisia jäsenetuja. Tärkeimpiä tehtäviä on jatkuva yhteistyö ja vuorovaikutus sopimuskumppaneiden ja muiden metsäalan tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Yrittäjäyhdistyksen jäsenet markkinoivat palveluitaan mm. messuilla ja omilla kotisivuillaan www.metoyrittajat.fi

Liittyminen yhdistyksen jäseneksi

Yrittäjäyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka

  • harjoittavat yritystoimintaa joko metsä-, luonnonvara- tai sitä sivuavilla aloilla
  • heillä on metsäalan koulutus, esim. metsätalousinsinööri, -teknikko tai metsänhoitaja, tai koulutusta vastaavat tiedot ja taidot

Liity tästä sähköisesti

Mikäli siirryt Meton palkansaajajäsenyydestä yrittäjäjäsenyyteen, ei erillistä liittymistä tarvita vaan muutoksesta voi ilmoittaa suoraan jäsenrekisteriin Anne Marttiselle, anne.marttinen@metsaasiantuntijat.fi tai 040 7610 416.

  • Kun Sinut on kirjattu jäseneksi, saat postitse jäsenkortin sekä tietoa METO Metsäalan Yrittäjien jäseneduista. Lisäksi lähetämme sinulle METO Metsäalan Yrittäjien jäsenkyselyn, missä selvitetään mm. yrityksesi toimialaa.

Kun yhteystietosi muuttuvat

Jäsenedut

Yrittäjien jäsenedut löydät Meto Yrittäjien kotisivuilta.

Meton kaikille jäsenille tarkoitetuista jäseneduista voit lukea lisää Jäsenedut-sivultamme.

Yhteystiedot

www.metoyrittajat.fi

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Turunen
p. 0500-278 828 ja tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi

Meton toimistolla yrittäjiä palvelevat:
Kehittämispäällikkö Jani Akkanen
p.050-3388 203 ja jani.akkanen@metsaasiantuntijat.fi

Edunvalvonnan assistentti Maaret Pesonen
p. 040-7610026 ja maaret.pesonen@metsaasiantuntijat.fi

Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjien työttömyyskassa SYT