VALIKKO

Metsämiesten Säätiö

Lahjoitus 100-prosenttisesti haluttuun asiaan – kerrothan vaihtoehdoista asiakkaillesi

Vuosittain 2/3 Säätiön saamista apurahahakemuksien euroista jää rahoittamatta, koska jaettava raha ei riitä. Säätiö rahoittaa painopistealueidensa mukaisia koulutushankkeita, tutkimushankkeita, selvityksiä, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeita, opiskelijoiden ulkomaan opintoja ja opintomatkoja, opinnäytetöitä sekä tukee painopistealueiden mukaista muuta toimintaa. Tämän vuoden rahoitushaussa tuli 4,7 miljoonan euron edestä hankehakemuksia.

– Hyviä hankkeita jää runsaasti rahoittamatta. Jotta voisimme kasvattaa rahoitusta, keräämme lahjoituksia. Lahjoitukset ja niiden tuoton käytämme 100-prosenttisesti apurahoina lahjoittajan tärkeäksi pitämään asiaan metsäalalla. Omalta osaltasi voit tukea lahjoitusten keruuta ottamalla asian esille yhtenä vaihtoehtona sopivissa asiakastilanteissa. Lisätietoa lahjoituksista saa www.mmsaatio.fi/lahjoita ja aina voi soittaa ja keskustella vaihtoehdoista, kannustaa Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen.

Metsätestamentti, nimeämäsi rahasto tai keräys

Lahjoitusvaihtoehtoja on useita. Metsätestamentti on mielellään jo elinaikana tapahtuva metsäkiinteistön lahjoitus metsäalan hyväksi. Säätiö hoitaa metsiä lahjoittajan kanssa lahjoituskirjaan tehtyjen linjausten mukaisesti käyttäen tuotot lahjoittajan toiveen mukaisesti.

Metsämiesten Säätiöön on mahdollisuus myös perustaa lahjoittajan nimeämä rahasto. Rahaston perustamisella ja kartuttamisella lahjoittajat voivat pysyvällä tavalla osoittaa tukevansa tärkeänä pitämäänsä asiaa laajasti tai kohdennetusti metsien talouskäytön ja ihmisen hyväksi. Säätiö ei peri rahaston hoidosta hallinnointipalkkiota, joten kaikki varat käytetään rahaston tehtävän mukaisesti. Voi myös perustaa merkkipäivä- tai muistokeräyksen ja täsmäkohdentaa tuoton tietyn hyvän asian edistämiseen metsäalalla.

Sota-ajan savotoilla eivät korttiannokset riittäneet jätkien energiatarpeeseen

Talvisodan päätyttyä keväällä 1940 todettiin, että ankaran säännöstelyn mukaiset korttiannokset eivät riitä savotoilla raskasta metsätyötä tekeville jätkille. Ongelmaan tartuttiin nopeasti ja perustettiin Metsätyömaiden Muonitustoimisto, jonka tehtävänä oli välittää savotoille lisäostolupia ruokaan. Ostoluvilla sai ostaa peruselintarvikkeita kuten lihaa, margariinia, sokeria sekä kahvinkorviketta ja -vastiketta.

Säätiön apurahojen alkupääoma peräisin 1940-luvun savottajätkien lisäruoan ostoista

Jatkosodan jälkeen olot pikkuhiljaa paranivat, ruoan saanti helpottui ja säännöstelystä luovuttiin. Metsätyömaiden Muonitustoimistoa ei enää tarvittu. Koska Muonitustoimisto ei ollut valtion organisaatio, päättivät sen hallinnossa olleet työntekijöiden ja työnantajien edustajat, että noin miljoonan euron ylijäämää hallinnoimaan perustetaan Metsämiesten Säätiö. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75 vuotta 18.11.1948 perustetun säätiön taivalta. Mesenaatin tehtävänä on alusta asti ollut metsäalan kehittäminen ja metsäalalla työskentelevien hyvinvoinnin edistäminen.

Lisätietoja: Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771