VALIKKO
Metsäsektorista yhteistä elinvoimaa Euroopalle

Metsäsektorista yhteistä elinvoimaa Euroopalle

Minulla oli hiljattain mahdollisuus osallistua YK:n Euroopan talousalueen UNECE/FAO:n työpajaan Montenegron pääkaupungissa Podgoricassa. Toimin FAO:n ja ILO:n alaisuudessa toimivan Team of Specialists on Green Jobs in Forests-asiantuntijaryhmän raportoivana jäsenenä kokouksessa.

Työpajaan osallistui edustajia Länsi-Balkanin alueelta Kroatiasta, Serbiasta, Makedoniasta ja Montenegrosta. Alueen metsätaloudessa ja puun jalostuksessa tapahtuu koko ajan asioita, mutta FAOn selvitysten mukaan varsin hitaasti. Metsäsektorin marssitahti jalostuksen puolella on ollut verkkaista viime vuosina verrattuna esimerkiksi Romaniaan tai Puolaan, huolimatta samoista lähtöasetelmista.

Länsi-Balkanin maiden metsäsektorit ovat kilpajuoksussaan haasteiden edessä. Metsävarojen ja mekaanisen metsäteollisuuden mittakaavat ovat alueella toista luokkaa kuin Pohjoismaissa. Koko alueen yhteenlaskettu talousmetsien vuosikasvu on noin 30 miljoonaa kuutiometriä ja yhteenlaskettu vuotuinen poistuma on 15 miljoonan kuutiometrin tasolla. Tietty potentiaali on olemassa, mutta paljon on kuitenkin tehtävä elinkeinon kasvattamiseksi.

Koko arvoketjua ajatellen haasteellisuutta lisää se, että kuiduttava ja globaali metsäteollisuus, biotuoteteollisuus, puuttuu alueelta lähes kokonaan. Mekaanista metsäteollisuutta on, mutta toimintatapojen kehittämisessä olisi apua siitä, että globaalin kilpailun mukanaan tuoma ajattelutapa olisi arkipäivää alueella.

Meille Suomessa tämä asia on itsestäänselvyys. Globaali mekaaninen metsäteollisuus on tärkeä viennin moottori Suomessa. Tämän lisäksi koko metsäsektorin kehittämistä Suomessa auttaa se, että meillä arvoketjut, kanavat ja toimintatavat ovat selkeät ja kovan kilpailun alaisia.

Balkanin alue on mahdollisuus myös Suomelle, kun puhutaan metsien ja koko elinkeinon esille nostamisesta, aina suunnittelusta, sertifioinnista, laatujärjestelmistä ja jalostuksen projekteista lähtien. Markkinat ovat olemassa Länsi-Balkanissa, mutta onnistumisia saadaan tässäkin tapauksessa vain kovalla työllä ja sitkeydellä, läsnäololla potentiaalisten asiakkaiden luona.

Vaikka EU-alueen metsäasioihin vaikuttaminen on meille tärkeätä, muitakaan Euroopan maita ei kannata unohtaa. Kun elämme globaalissa taloudessa, ei ole yhdentekevää Euroopalle ja Suomelle, miten vaikkapa Länsi-Balkanin alueen metsätalous ja puun jalostuksen investoinnit kehittyvät. Jos liiketoiminnan rattaat saadaan alueella pyörimään kunnolla, koko yhteiskunta, talous ja mm. rakentaminen vauhdittuvat.

Siitä hyötyvät sekä Suomi että koko Eurooppa.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Takaisin