VALIKKO
Neuvottelukierros loppusuoralla, Kemeran uudistamistyö vauhdissa

Neuvottelukierros loppusuoralla, Kemeran uudistamistyö vauhdissa

Vientiteollisuudesta syksyllä liikkeelle lähtenyt neuvottelukierros on edennyt tasaista tahtia. Metsäteollisuuden kaikista sopimuksista on myös päästy ratkaisuun. Julkisen sektorin, valtion ja kunnan, pääratkaisut tulivat vaikeiden neuvotteluvaiheiden jälkeen kuitenkin suhteellisen nopeasti. Kaupan ja palveluiden aloilla tilanne on vielä kesken ja esimerkiksi kaupan alalla on sovittelu käynnissä. Kaikesta huolimatta voidaan todeta, että liittokohtainen neuvottelukierros on loppusuoralla ja seuraava merkittävä neuvottelukierros käydään vuoden 2019 lopussa ja talvella 2020.

Työtaisteluvaroituksiakin on ollut läpi talven, joten valtakunnansovittelija on ollut tärkeä tekijä koko kierroksen ajan. Työtaisteluvaroitukset ovat lähes poikkeuksetta johtuneet työnantajien heikennysesityksistä koskien vuorotyö-, viikonloppu- ja ylityökorvauksia ja -järjestelyjä. Lakkopäiviä on ainakin toistaiseksi syntynyt hyvin vähän. Kaikki valtakunnansovittelijalla hyväksytyt ratkaisut ovat noudattaneet yleistä linjaa koskien palkankorotuksia.

Meton työehtosopimusneuvottelut ovat myös loppusuoralla. Tällä hetkellä vain Otson ja taimituotannon toimihenkilöiden sopimukset sekä Metsähallituksen yrityskohtainen ratkaisu ovat vielä auki. Otson ja taimituotannon työnantajien uudelleenjärjestäytyminen on viivästyttänyt ratkaisujen syntymistä.

Kaikille muille aloille on jo syntynyt sopimuksia. Metsäteollisuuden sopimusalalla neuvottelut olivat vaikeat ja menivätkin loppuvaiheessa poikki, mutta asiat alkoivat taas liikkua myönteisempään suuntaan Meton asettamien aikarajojen lähestyessä.

Useisiin Meton sopimuksiin saatiin tekstiparannuksia esimerkiksi palkkausjärjestelmien uudistuksiin ja luottamusmiesten toimintamahdollisuuksiin. Sopimusalojen jäseniä on informoitu tarkemmin neuvottelujen etenemisestä ja ratkaisujen sisällöistä. Työehtosopimukset on tarkoitettu käytettäväksi ja toteutettavaksi. Kovalla työllä neuvottelupöydissä aikaansaatuja tuloksia pitää nyt myös hyödyntää. Ole yhteydessä omaan luottamusmieheen tai Meton asiamieheen, jos sinulla on kysyttävää työehtosopimuksesi kirjauksista. Kiitos kaikille jäsenille, luottamusmiehille, neuvottelukunnille määrätietoisesta työstä neuvottelujen aikana. Olemme melkein maalissa.

Kemeran ohjelmakausi on loppumassa. Valmisteleva työ uuden kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän aikaansaamiseksi on keväällä tulossa ratkaisevaan vaiheeseen. Meto on tässä kysymyksessä aktiivinen ja meillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen. Uudessa järjestelmässä pitää keskittyä metsäsektorin tulevaisuuden haasteisiin. Uuden rahoitusjärjestelmän pitää varmistaa metsien kasvun kehitystä tehokkaammalla nuorten metsien ja suometsien hoidolla. Puuta pitää pystyä kuljettamaan pois metsistä tehokkaasti, eli metsien tieinfran parantamiseen pitää löytyä kannustimia uudesta rahoitusjärjestelmästä. Uppoamme aika helposti byrokratian suohon Suomessa. Näin ei saa tapahtua metsätalouden kannustinjärjestelmän uudistamistyössä.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin