VALIKKO
Olemmeko valmiita muutokseen? / Är vi redo för förändring?

Olemmeko valmiita muutokseen? / Är vi redo för förändring?

On kaamosaika, pohjoisessa erinomaiset hiihtokelit ja etelässä märkää ja pimeää. TES-neuvottelut ovat pahasti jumissa ja työnantajapuoli luo negatiivista kuvaa tulevaisuuden taloudellisista näkymistä. Toisin sanoen neuvotteluissa mennään taas kerran samalla vanhalla kaavalla.

Olisiko jo korkea aika ottaa uusi suunta. Esimerkiksi yhteistoimintalaki ei ole vain irtisanomislaki. Yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on, että yrityksen toimintaa ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskevia päätöksiä kehitetään yhteisymmärryksessä. Meton toimistolla käytiin syksyn aikana yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluita ei käyty taloudellisista tai tuotannollisista syistä, vaan kehittääksemme toimintaa ajantasaistamalla ja oikeudenmukaistamalla työsääntöä ja muita toimintaan liittyviä ohjeita. Jatkuvan kehittämisen prosessi on huomattavasti parempi, kuin kerran vuosikymmenessä tehtävät isot muutokset.

Vaikka metsäalan sopimukset umpeutuvat vasta ensi vuoden puolella, niin työmarkkinoiden sopimuskierros on jo täydessä vauhdissa. Vientivetoista mallia, maltillisia palkkaratkaisuja, työajan pidennystä, työehtosopimusshoppailua ja lukuisia muita heikennystavoitteita käy tällä hetkellä ilmi työnantajien niin sanotuista ”pitkistä listoista”. Onko tämä neuvottelupöydissä realismin puutetta vai tavallista neuvotteluteatteria?

Liittokierros on kuitenkin sellainen, että liitot itsenäisesti neuvottelevat asettamiensa tavoitteiden pohjalta työnantajapuolen kanssa. Metsäalalla haasteellisen tulevaisuuden ongelmana ei ole investointien puute, vaan haasteet tulevat alan ulkopuolelta. Metsäalan tulisi yhdessä huolehtia siitä, että alan arvostus säilyy ja alalle löytyy toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa. Tämä olisi hyvä pitää mielessä, kun lähdetään neuvottelemaan uusista parannetuista työehtosopimuksista metsäalan hyväksi. Unohdetaan pitkät listat ja keskitytään alalle tärkeisiin asioihin. Mutta onko aika kypsä?

Stefan Borgman
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat
stefan.borgman@luva.fi
Puh. +358 401588815

 

Är vi redo för förändring?

Det är ”kaamos” eller polarnatt, i norr fantastiska skidfören och i söder vått och mörkt.  Kollektivavtalsförhandlingarna ha kört fast och arbetsgivarsidan skapar negativa bilder över framtidens ekonomiska utsikter. Med andra ord kan man säga att förhandlingarna följer samma gamla mönster som förut.

Det vore nu hög tid att byta riktning. T.ex. lagen om samarbete inom företag är inte bara en uppsägningslag. Det centrala målet i samband med samarbetsförhandlingar är att företagets beslut gällande verksamhet och personalens påverkningsmöjligheter, deras arbete, arbetsförhållanden och arbetspositioner utvecklas i samförstånd. Under hösten fördes samarbetsförhandlingar på Metos kontor. Förhandlingarna fördes inte p.g.a. ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, utan för att utveckla verksamheten genom att uppdatera och förenhetliga arbets- och övriga direktiv. En ständigt utvecklande process är betydligt bättre än att en gång per årtionde utföra stora förändringar.

Fastän skogsbranschens avtal går ut först på nästa års sida, så är avtalsrundan redan i full gång. Exportdragen modell, moderata lönelösningar, förlängd arbetstid, kollektivavtalsshopping och rikligt med övriga försämringsmål framgår för tillfället ur arbetsgivarnas så kallade ”långa listor”. Är detta brist på realism eller vanlig förhandlingsteater vid förhandlingsbordet?

Förbundsrunda är trots allt en förhandlingsrunda, där förbunden utgående från de egna målen självständigt förhandlar med arbetsgivarparten. De utmanande problemen för skogsbranschen i framtiden är inte bristen på investeringar, utan utmaningarna kommer utanför branschen. Skogsbranschen borde tillsammans se till att branschens uppskattning bevaras och att det finns verksamhetsförutsättningar också i framtiden. Detta vore bra att komma ihåg då man börjar förhandla om nya förbättrade kollektivavtal för skogsbranschens bästa. Vi borde glömma de långa listorna och koncentrera oss på saker som är viktiga för branschen. Men är tiden mogen?

Stefan Borgman
ordförande
METO – Skogsbranschens Experter rf
stefan.borgman@luva.fi
Tel. +358 401588815

Takaisin