VALIKKO
Olipa eilen mielenkiintoinen päivä neuvottelurintamalla…

Olipa eilen mielenkiintoinen päivä neuvottelurintamalla…

Metsäteollisuus ry ilmoitti eilen irtaantuneensa vientivetoisen neuvottelumallin valmistelutyöstä. Jäljellä pöydässä ovat nyt vain kemian ja teknologian alat. Merkittävä vientiala taisi eilen pysäyttää koko hankkeen. Alun alkaenkaan kaikkia vientialojen ryhmiä ei haluttu mukaan valmistelutyöhön, mikä taisi olla ainakin pieni taktinen virhe. Metsäteollisuuden irtaantuminen kertoo tahdosta turvata liikkumavapaus tulevissa neuvotteluissa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa,  tulee näkymään vähitellen neuvottelupöydissä. Aina on toistaiseksi edetty jollain tavalla, mutkikkaitakin polkuja pitkin, ja saatu sopimuksia aikaiseksi. Näin tulee tapahtumaan nytkin.

Eilen tuli myös EK:n ilmoitus, että se ei enää tee keskusjärjestösopimuksia. Näihin sopimuksiin sisältyy mm. työnantajien ay- ja työttömyyskassajäsenmaksujen perintä, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun toiminta, työpaikan yhteistoiminta ja työsuojelu, koulutus sekä irtisanomissuoja. Ei mikään merkityksetön lista. Asioita, jotka ovat perusedellytyksiä sopimiseen, sanoisin. Onneksi näitä asioita on jo kirjattu aika kattavasti työehtosopimuksiin tavalla tai toisella. Jos sopimuksia sanotaan irti, niin yleensä halutaan saada muutoksia aikaiseksi. Nyt tuli seuraavan neuvottelukierroksen valmisteluihin tuli sekä uusi elementti että ilmapiirin muutos  – valitettavasti huonompaan suuntaan.

Elämme nyt hajauttamisen aikoja sopimisen kustannuksella. Repimistä, eikä sopimista. Ei mikään yllätys, että tämä näkyy myös neuvottelumaailmassa. Nyt on oikea hetki tiivistää rivejä, hakeutua heimoon, liittyä oman ammattikuntansa edunvalvontajärjestöön.

Håkan Nystrand

På Svenska

Det var en intressant dag inom förhandlingsvärlden igår…

Skogsindustrierna rf meddelade att de drar sig ur förberedelserna för en exportdriven förhandlingsmodell. Kvar vid bordet är nu bara kemi och teknologi. En betydande exportbransch torde igår ha stoppat hela företaget. Inte ens från början ville man, förunderligt nog, ha med alla exportbranschers grupper i förberedelserna. Tycker nog att det här var en liten taktisk missberäkning. Skogsindustrins utmarsch skvallrar om en vilja att bevara rörelsefriheten i kommande förhandlingar. Vad det betyder i praktiken kommer vi att småningom märka av vid förhandlingsborden. Alltid har vi hittills gått framåt på nåt sätt. Ibland på ganska krokiga stigar, men ändå fram till förhandlingslösningar. Så kommer det att ske nu också.

Igår kom också EK:s meddelande, att man inte mera ingår centralförbundsavtal. I de här avtalen finns till exempel fackförenings- och arbetslöshetskassans avgifters direktdebitering vid löneutbetalningen, förtroendemännens och arbetsskyddsfullmäktiges verksamhet, samverkan på arbetsplatsen, arbetarskydd, skolning och uppsägningsskydd. Ingen betydelselös lista. Saker som är förutsättningar för att nå avtalslösningar skulle jag till och med säja. Lyckligtvis finns mycket av det här redan inskrivet på ett eller annat sätt i kollektivavtalen. I allmänhet är det ändå så, att ifall man säger upp ett avtal, vill man få till stånd förändringar. Nu kom nog både ett nytt element och en ny stämning in i förberedelserna för nästa avtalsomgång från hösten och framåt. En förändring till det sämre.

Vi lever nu i en tid av splittring på bekostnad av att komma överens. Riva och inte avtala. Inte är ju det här någon överraskning, att det syns också i förhandlingsvärlden. Nu är det rätt tid att sluta leden, söka sig till sin trupp, ansluta sig till sin yrkesgrupps intressebevakare.

Håkan Nystrand

Takaisin