VALIKKO

Opiskele agrologiksi

Opiskele tulevaisuuden tekijäksi!

Oletko maanläheinen ja tulevaisuusorientoitunut ihminen, joka arvostaa luontoa, ympäristöä, eläimiä ja puhdasta ruokaa? Jos vastasit kyllä, jatka lukemista.

Agrologin koulutus antaa valmiudet luoda uudenlaisia kestäviä ratkaisuja luonnonvara-alalla. Agrologi tietää, kuinka ruoan saa pellolta pöytään – hyvinvointia ja ympäristöarvoja edistäen.

Agrologi on kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä, ja haluaa olla luomassa uusia innovaatioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon tarvitsee osaavia tekijöitä, ja agrologi tietää, kuinka viljellä ja muokata maata kestävästi.

Luonnonvara-alan yrittäjälle tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Agrologi osaa kehittää yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä hyödyntää työssään uusinta teknologiaa. Agrologin työ on monipuolista: asiantuntijana voi toimia sekä yrittäjänä että neuvojana.

Maailma tarvitsee tulevaisuudessakin ravintorikasta ja turvallista ruokaa – tässä agrologi voi auttaa!

Agrologin ammatti tuo mukanaan laajasti mahdollisuuksia

Agrologina voit työllistyä monenlaisiin ammatteihin. Toimit ammatissa luonnonvara-alan asiantuntijana, jonka työ liittyy mm. kestävään ja kannattavaan ruoan ja uusiutuvan energian tuotantoon sekä ympäristöystävällisten ratkaisuiden kehittämiseen. Agrologi työskentelee tyypillisesti neuvonta-, hallinto- ja kehitystehtävissä, mutta työnä voi olla myös kouluttaminen, markkinointi, tutkimus, tuotekehitys tai toiminnan johtaminen. Löydätkö seuraavista oman haaveammattisi?

  • itsenäinen maanviljelijä tai maaseutuyrittäjä
  • tilanjohtaja maaseutuyrityksessä
  • maaseutuasiamies tai maaseutujohtaja kuntien tai kaupunkien palveluksessa
  • asiantuntija tai esimies neuvontaorganisaatioissa
  • projektisuunnittelija tai projektipäällikkö hankkeiden palveluksessa
  • tarkastaja, suunnittelija tai esimies maaseutu- ja ympäristöhallinnossa
  • tuotevastaava tai myyntipäällikkö kaupan alalla
  • opettaja, ohjaaja tai kouluttaja oppilaitoksissa ja koulutusorganisaatioissa
  • järjestöagrologi tai toiminnanjohtaja erilaisissa maaseudun järjestöissä
  • vientipäällikkö ja muut monipuoliset tehtävät kansainvälisissä yrityksissä

Voit opiskella agrologiksi seitsemässä eri korkeakoulussa ympäri Suomen

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)
Yrkeshögskolan Novia (YH Novia)

Agrologit opintopolussa

Kuva: Savonian kuvapankki Ursula Arsiola