VALIKKO

Osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE)

OSITTAIN VARHENNETTU VANHUUSELÄKE (OVE)

Pääpiirteet

OVE alkaen 61 vuoden iästä

OVE on osa henkilön omaa ansaittua vanhuuseläkettä, jonka voi ottaa 61 vuoden iästä alkaen ilman yläikärajaa. OVE myönnetään eläkehakemuksen vireille tuloa seuraavan kuukauden alusta. OVE:a ei myönnetä takautuvasti ja OVE-laisella ei ole oikeutta saada työeläkekorttia.

Töissä vai vapaalla

Henkilö voi työskennellä vapaasti samalla, kun hän saa OVE:a tai hän voi olla työskentelemättä ja saada esimerkiksi jotain etuutta. Jos henkilö haluaa vähentää työtään OVE:n ottamisen takia, työnantajalla on velvollisuus yrittää järjestää osa-aikaista työtä.

OVE ja karttuva eläke

OVE-aikana saaduista työansioista karttuu uutta työeläkettä 1,7% (vuoden 2025 loppuun asti) 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka. Sen jälkeisistä työansioista eläkettä kertyy 1,5 %.

Kenelle ei OVE:a

OVE:a ei saa

 • jos henkilö saa jotain muuta omaan työskentelyyn perustuvaa Suomen eläkelakien mukaista etuutta tai
 • luopumistukea tai
 • työkyvyttömyyseläke on lepäämässä työnteon vuoksi. Työkyvyttömyyseläke

on edelleen jatkuva, vaikka se on lepäämässä työnteon vuoksi. Siksi tänä aikana työkyvyttömyyseläke estää OVE:n ottamisen.

 

OVE joko 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä

OVE:n määrä on joko 25 tai 50 prosenttia koko siitä vanhuuseläkkeestä (pohjaeläke), joka on kertynyt OVE:n alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä kaikkien työeläkelakien mukaan.

OVE:n voi ottaa ensin 25 prosentin osuutena ja sitten myöhemmin korottaa sitä toisella 25 prosentin osuudella. Sen jälkeen OVE:n määrää ei voi muuttaa. OVE:ssa on mukana kaikkien työeläkelakien mukaan ansaittu eläke. Siitä ei voi ottaa esimerkiksi vain yhden työeläkelain mukaan kertynyttä osuutta. Yksityisalojen lisäeläkettä ei myönnetä OVE-osuudessa, jos henkilö on täyttänyt alemman vanhuuseläkeikänsä OVE:lle siirtyessään.

OVE:een tehdään varhennusvähennys ennen omaa eläkeikää

Eläkkeen 25 tai 50 prosentin määrää pienennetään pysyvästi varhennusvähennyksellä, jos eläkkeen ottaa ennen oman ikäluokan alinta eläkeikää. Jokainen kuukausi, jolla eläkkeensaajan ikä OVE:n alkamiskuukautena alittaa alimman eläkeiän, pienentää OVE:n määrää 0,4 prosentilla. OVE:n määrä tarkistetaan vielä elinaikakertoimella, kuten kaikki muutkin ansaitut eläkkeet.

OVE:n lykkäyskorotus eläkeiän jälkeen

OVE:n voi ottaa myös vasta sen jälkeen, kun eläkkeensaaja täyttää ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän. Silloin OVE-osuutta korotetaan lykkäyskorotuksella, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen ottamista lykätään. lykättävälle eläkkeelle ei ole yläikärajaa.

 

Ennen kuin päätät, mieti näitä asioita

Kun ennakkoeläkettä harkitseva noin kuusikymppinen ihminen alkaa miettiä osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (ovea), kannattaa miettiä muun muassa seuraavia asioita. Asiantuntijana on Eläketurvakeskuksen kouluttaja Marina Sirola.

 1. Kuinka suuri on ansaittu eläke tähän saakka. Sen saa tietää omalta työeläkelaitokselta työeläkeotteesta. Jos ei tiedä omaa työeläkelaitostaan, voi sen kysyä Eläketurvakeskukseen tai katsoa työeläke.fi-sivustolta, joka toimii esimerkiksi pankkitunnuksilla.
 2. Työskentely. Kannattaa harkita tarkkaan, aikooko tehdä töitä ja ottaa eläkettä joko neljänneksen tai puolet ansaitusta työeläkkeestä. Omalta työeläkelaitokselta voi saada tarkan laskelman, mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat palkan ja eläkkeen kannalta. Useimpien työeläkelaitosten nettisivuilla voi tehdä itse vertailulaskelmia.
 3. Millä tulee toimeen. Jos ottaa ensin ennakkona neljänneksen eikä se riitä toimeentuloon, vaikka olisi töissä, niin käytännössä samaan aikaan voi jo hakea toisen neljänneksen maksamista eläkeyhtiöstä.
 4. Erityisen tärkeätä on muistaa varhennusvähennys: jokaiselta varhennuskuukaudelta menee 0,4 prosentin vähennys eläkkeen määrästä. Jos on töissä pidempään kuin omaan alimpaan eläkeikäänsä, jokaiselta jatketulta kuukaudelta saa saman 0,4 prosenttia korotusta eläkkeeseen.
 5. Jos on valinnut, että haluaa vähentää työtä, työnantajan kanssa on sovittava mahdollisuudesta osa-aikatyöhön. Työn muutosten ja eläkkeen ei tarvitse olla riippuvaisia toisistaan. Eläkettä voi hakea, vaikka ei vielä olisi sopinut työnantajan kanssa työajan vähentämisestä. Kouluttaja Marina Sirola kertoo, että todella moni on kysellyt, onko mahdollista lisätä tulojaan, mutta jatkaa tavalliseen tapaan töissä. Yksinkertainen vastaus on, että kyllä on. Tässä on edelleen syytä muistaa, että eläkettä pienennetään.
 6. Jos aikaistaa eläkkeen ottamista, se pienentää varhennettua työeläkkeen määrää lähes viisi prosenttia vuodessa. Silloin kahdessa vuodessa varhennuksesta vähennys on lähes kymmenen prosenttia. Jos eläkettä on kertynyt vaikka 2 000 euroa, ja ottaa etukäteen tuhat euroa kuukaudessa vuoden verran, niin menetys on noin 50 euroa kuukaudessa eli vuodessa 600 euroa.

Järjestely on melko edullinen taloudellisesti, sillä käyttöön saa ”ylimääräiset” 11 400 vuodessa, missä on huomioitu 600 euron vähennys.

 1. Osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevalla ei ole oikeutta työeläkekorttiin, jolla saa eläkeläisalennusta.
 2. Kuinka pitkään sitä voi ottaa? Uudentyyppistä osittaista vanhuuseläkettä voi ottaa vuosikausia työeläkeikärajojen puitteissa, joten tänä vuonna 61 vuotta täyttävä ihminen, voi jatkaa töissä 68-vuotiaaksi asti ja saada samanaikaisesti varhennettua koko ajan.
 3. Minkä tyyppisiin tilanteisiin sitä tarvitsee? Työuran keventämiseen loppupäästä, toimeentulon helpottamiseen työttömyydessä tai ylipäätään tulojen lisäämiseen. Osalle tämä saattaa olla mahdollisuus vaikka sijoittaa rahastoihin.
 4. Jos on pieni työeläke, kannattaa pohtia, pystyykö olemaan töissä mahdollisimman pitkään, ja ottaa osittain varhennettu vanhuuseläke vasta alimmassa vanhuuseläkeiässä, jolloin eläkettä ei pienennetä.

Koko uudistuksen tarkoitus on, että työntekijät ja yrittäjät voisivat jatkaa pidempään työelämässä. Osittaista ennakkoeläkettä saava voi työskennellä sen verran kuin haluaa, ja miten sopii työantajan kanssa. Jouston mahdollisuudet lisääntyvät sekä työnantajille että työntekijöille.

 

Muita linkkejä aiheeseen, missä esimerkkilaskelmia lopullisesta vanhuuseläkkeestä:

Aamulehti 6.1.2017: Kenen kannattaa käyttää varhennettua vanhuuseläkettä – esimerkkilaskelmia

Työeläke.fi 23.11.2017: Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa

 

Muista selvittää myös, miten varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa veroasteeseesi.

 

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho,
puh. 0400-636 261erkki.etelaaho@luva.fi