VALIKKO

LUVA – Naturresurserna

LUVA-Naturresurserna är takorganisationen för experter och sakkunniga verksamma inom naturresurssektorerna. Luvas medlemmar är i nuläget Agrologernas Förbund, METO – Skogsbranschens Experter och Skogsbranschens Företagare.

Luvas målsättningar

  • förstärka medlemmarnas utkomst och intressebevakning
  • främja naturresursernas verksamhetsmöjligheter och näringsliv
  • erbjuda medlemskåren utmärkt betjäning och konkurrenskraftiga medlemsförmåner
  • bygga samarbete och samhörighet inom naturresurssektorn

Luvas medlemsorganisationer har ca 12 000 medlemmar. De arbetar inom naturresurserna bland annat som planerare, rådgivare, förmän, lärare, forskare, specialister, i olika uppgifter inom natur- och miljövård, lantbruk, lantbruksförvaltning och lantbrukshandel samt i affärsverk, i olika ledaruppgifter och som självständiga företagare. Också naturresursernas studerande organisationer kan vara Luvas medlemmar.