VALIKKO

Tule tekemään hyvää metsäalalle!

Savottajätkien perintö tuottaa hyvää metsäalalle ja alalla työskenteleville ihmisille

Talvisodan päätyttyä keväällä 1940 havaittiin, että Kansanhuollon ostoluvilla saatava energiamäärä ei riitä savottajätkien raskaassa työssä. Ongelmaan tartuttiin nopeasti ja perustettiin Metsätyömaiden Muonitustoimisto, jonka tehtävänä oli välittää savottajätkille lisäostolupia muona-annoksiin. Ostoluvilla sai ostaa peruselintarvikkeita: lihaa, margariinia, sokeria sekä kahvinkorviketta ja -vastiketta.

Savottajätkien ylijäämän vartijaksi Metsämiesten Säätiö

Sodan jälkeen yhteiskunnallinen tilanne rauhoittui ja ruoan saanti helpottui. Näin Metsätyömaiden muonitustoimistoa ei enää tarvittu ja mietittiin, mitä tehtäisiin savottajätkien ostoksista kertyneelle, nykyrahassa noin miljoonan euron ylijäämälle. Koska Muonitustoimisto ei ollut valtion organisaatio, päättivät sen hallituksessa olleet työntekijöiden ja työnantajien edustajat, että ylijäämää hallinnoimaan perustetaan Metsämiesten Säätiö. Se perustettiin 18.11.1948. Säätiön tehtäväksi määritettiin säätiökirjassa metsäalan kehittäminen ja metsäalalla työskentelevien hyvinvoinnin edistäminen. Tämä on Säätiön tehtävä edelleen.

Metsätestamentti on metsänomistajan ratkaisu metsätilan säilymiseksi metsätalouskäytössä

Metsätestamentti on hyvä ottaa esille, kun metsätilan tulevaisuus askarruttaa metsänomistajaa, metsänomistajalla ei ole työlleen jatkajaa, metsien hoito on hänelle tärkeää, hän haluaa tilan säilyvän metsätalouden käytössä tai hän haluaa omistajuuden siirtymisen olevan hallittua. Metsätestamentin voi tehdä elinaikana. Lahjoitetun metsätilan tuotto käytetään 100-prosenttisesti lahjoittajan valitsemaan kohteeseen metsäalan hyväksi. Lahjoituksen voi tehdä nimellään tai nimettömänä. Otathan lahjoitusasian esille, kun tunnistat sopivan asiakkaan.

Metsätestamenttitila säilyy asiakkaanasi

Metsänomistajan päätyessä Metsätestamenttiin, tilaa Säätiö vinkin antajan organisaatiolta tilan arvon määrityksen ja jatkaa tilan hoitoa entisen kumppanin kanssa. Lahjoitusvinkistä on lisäksi saatavilla keskustelun avauskannuste joko vinkin antaneen tiimille tai hänen organisaatiolleen.

Miksi lahjoitusten keruu – apurahahakemuksia runsaasti, raha ei riitä

Juuri päättyneessä apurahahaussa tuli hakemuksia 4,7 miljoonan euron edestä ja rahoitus riittää 1,7 miljoonaan euroon. Apurahojen käytön painopistealueita ovat koulutus- ja tutkimushankkeet, selvitykset, kehittämis-, markkinointi- ja viestintähankkeet, opiskelijoiden ulkomaan opinnot ja opintomatkat, opinnäytetyöt sekä painopistealueiden mukainen muu toiminta.

”Hyviä hankkeita jää runsaasti rahoittamatta. Jotta voisimme nostaa rahoitusta, keräämme lahjoituksia. Lahjoitukset ja niiden tuoton käytämme 100-prosenttisesti lahjoittajan haluamaan metsäalan kohteeseen. Lisätietoja lahjoituksista saat www.mmsaatio.fi/lahjoita ja voit aina halutessasi soittaa sekä keskustella vaihtoehdoista,” kannustaa Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen.

Lisätietoja: Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771

Tutustu Metsämiesten Säätiöön tästä: www.mmsaatio.fi

 

Kuva: Työt metsässä on tehty, on seuraavan omistajan aika.