VALIKKO

Koulutus

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) järjestää koulutuksia jäsenilleen. Koulutuksista lisää tietoa Meton sähköisissä jäsenkirjeissä tai Meton luottamus- ja yhdyshenkilöiltä.

Koulutusten markkinointi tällä sivulla

Meto julkaisee mielellään tällä sivulla ilmaista metsäalan koulutusta. Ota yhteys: mirka.posio@metsaasiantuntijat.fi

Mikäli haluat markkinoida maksullista koulutusta metsäasiantuntijoille, ota yhteys: tiina.eklund@luva.fi

KOULUTUKSIA


Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa -koulutus

Työskenteletkö metsäalalla? Haluatko ajankohtaista tietoa metsistä ja niiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä? Onko sinulla ajatus ehkä myöhemmin täydentää osaamistasi tutkinnolla? Nyt sinulla on siihen tilaisuus. HAMKissa käynnistyi maksuton Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa -koulutus (30 op). 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää ja päivittää ammatillista osaamistaan. Jos myöhemmin hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opinnot hyväksilukea metsätalousinsinöörien AMK-opintoihin HAMKissa. Opinnoissa on esimerkiksi metsäasiantuntijoille ja metsäkoneenkuljettajille soveltuvaa sisältöä.

Koulutus toteutetaan ajalla 1.11.2023-31.7.2024. Koulutukseen sisältyy kolme 10 op erillistä opintojaksoa. Voit vielä hakea opintojaksolle 3: Suometsien kestävä hoito (10 op) 23.4.-31.7.2024 ja opintojaksolle 1: Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito (10 op), toinen toteutus 2.4.-31.7.2024.

Toteutus on pääosin itsenäistä ja ohjattua verkko-opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Koulutukseen sisältyy myös verkkoluentoja ja vapaaehtoisia maastopäiviä.

Haku 1. opintojaksolle 25.3.2024 mennessä ja 3. opintojaksolle 8.4.2024 mennessä. Hakijalle ilmoitetaan mahdollisesta valinnasta.

Lisätiedot: koulutussuunnittelija Roosa Sulonen, roosa.sulonen@hamk.fi
Koulutussisältöjä koskevat tiedustelut: koulutuspäällikkö Antti Sipilä, antti.sipila@hamk.fi

Lue lisää

Hakulomake