VALIKKO

Metsäalan työpaikat

KUN OLET HAKEMASSA TYÖPAIKKAA:

– Kysy ennen työsopimuksen solmimista neuvoja Meton asiamieheltä:

metsänhoitoyhdistykset, bioenergia, kunnat, agrologit
Erkki Eteläaho, p. 0400 636 261

metsäteollisuus,  riista-ala
Markku Varis. p. 044 7616446

Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, valtio, taimituotanto, neuvonta-ala, muu kuin metsä- tai luonnonvara-ala
Ilpo Puputti, p. 0400 620 769

yrittäjät, opiskelijat
Jani Akkanen, p. 050 3388203

AVOIMET TYÖPAIKAT

Projektineuvoja Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen -hankkeelle

Työnantaja: Suomen metsäkeskus
Paikkakunta: Kouvola tai Lappeenranta
Haku päättyy: 6.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Metsän ja luonnonhoidon asiantuntija (määräaikainen)

Työnantaja: Suomen metsäkeskus
Paikkakunta: Kouvola
Haku päättyy: 6.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Metsäneuvoja

Työnantaja: Suomen metsäkeskus
Paikkakunta: Kuopio
Haku päättyy: 6.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Metsäasiantuntija

Työnantaja: Metsä Forest
Paikkakunta: Haapajärvi
Haku päättyy: 7.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Metsäalan opettaja

Työnantaja: Harjun oppimiskeskus
Paikkakunta: Virolahti
Haku päättyy: 9.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Metsäluonnonhoitaja

Työnantaja: Vantaan kaupunki
Paikkakunta: Vantaa
Haku päättyy: 10.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Urakointiesimies

Työnantaja: L&T Biowatti
Paikkakunta: Lahti
Haku päättyy: 14.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Maankäyttöasiantuntija

Työnantaja: Metsähallitus
Paikkakunta: Ivalo
Haku päättyy: 14.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Metsäasiantuntija

Työnantaja: Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
Paikkakunta: Hirvensalmi
Haku päättyy: 21.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Metsäasiantuntija

Työnantaja: Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso
Paikkakunta: Elimäki
Haku päättyy: 21.8.2020
Linkki ilmoitukseen

Harjoittelu – ja kesätyöpaikkoja:

Linkkejä yritysten harjoittelu- ja kesätyöpaikkoihin:

Suomen metsäkeskus

Metsänhoitoyhdistykset

Stora Enso

UPM

Metsä Group