VALIKKO
Uskomaton talvi / En otrolig vinter

Uskomaton talvi / En otrolig vinter

Kaamosaika on selätetty, mutta muuten maassamme ei ole kolmen kuukauden aikana tapahtunut suuria muutoksia. Pohjoisessa jatkuvat erinomaiset hiihtokelit ja etelässä on märkää ja toiveet hiihtämisestä on haudattu. TES-neuvottelut ovat olleet vaikeita ja eniten neuvotteluja ovat jarruttaneet niin sanotut kiky-tunnit. Mistä nämä kiky-tunnit sitten ovat peräisin? Kilpailukykysopimus syntyi Sipilän hallituksen aikana ja tavoitteena oli mm. parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä. Pakettiin kuului muitakin asioita, jotka negatiivisella tavalla vaikuttivat suoraan palkansaajien ostovoimaan.

Talven aikana on varmaan käynyt kaikille selväksi, että kiky-tuntien poistamiseksi on tarvittu luovia ratkaisuja, mutta niille on tullut aina myös hintalappu. Riippuen eri sopimusalojen työehtosopimusten sisällöstä ja rakenteesta, keinoja ja mahdollisuuksia on kuitenkin ollut olemassa.

Neuvotteluissa vastakkainasettelu on lisääntynyt ja puheet ovat koventuneet. Sosiaalisesta mediasta on tullut taistelukenttä ja omia hyväksymiään sopimuksia on kritisoitu heti, kun on noustu neuvottelupöydästä. Mihin katosi vastapuolen ammattitaitoisen neuvottelijan kunnioitus? Neuvotteluissa kumpikaan osapuoli ei saa kaikkea haluamaansa ja neuvottelutulos on molemmille kompromissi, jota pitäisi arvostaa.  Neuvottelut voidaan käydä myös sopuisasti ja luottamuksellisesti. Tämä vaatii tietysti yhteisen sopimuksen siitä, ettei vastapuolta moitita julkisuudessa, twitterissä tai muilla some-kanavilla.

Meto ei ole revitellyt neuvottelujen edistämisestä julkisuudessa. Meto on tuonut eri neuvottelupöytiin erilaisia luovia ratkaisumalleja. Työkalupakissamme on aina ollut erilaisia vaihtoehtoja pahojen solmujen avaamiseen. Eteneminen on kieltämättä välillä ollut, kuin tervanjuontia, mutta aina jossain vaiheessa juna on liikkunut eteenpäin.

Yksi Meton avauksista on ollut siirtyminen jatkuvan kehittämisen neuvottelukäytäntöön tämän sopimuskauden aikana. Tämä käytäntö poistaisi vanhan ja jäykän neuvottelukulttuurin ja mahdollistaisi dynaamisen ja joustavan sopimismahdollisuuden. Tämän lisäksi olemme työehtosopimusneuvotteluissa huomioineet jäsentemme työssäjaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Neuvotteluissa osapuolten tavoitteena tulisi olla myös metsäalan vetovoimaisuuden parantaminen tulevaisuuden ammattina. Huonoilla sopimuksilla tämä ei toteudu.

Neuvotteluterveisin,

Stefan Borgman
puheenjohtaja/ordförande
stefan.borgman@luva.fi
Puh./Tel. +358 401588815
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Mikonkatu 8 A, 5. krs. 00100 Helsinki
www.luva.fi/metsaasiantuntijat/


En otrolig vinter

Polarnatten är över för den här gången, men i övrigt har det inte hänt stora förändringar i vårt land under de tre senaste månaderna. I norr fortsätter de fantastiska skidförena och i söder är det vått och hoppet angående vintersportsaktiviteter börjar vara ute.  Kollektivavtalsförhandlingarna har varit svåra och framför allt är det de s.k. kiky-timmarna som varit problematiska.  Varifrån härstammar då dessa kiky-timmar? Konkurrenskraftsavtalet slöts under regeringen Sipiläs tid och målet var bl.a. att förbättra konkurrenskraften för exportindustrin. Till paketet hörde också andra beslut som på ett negativt sätt direkt påverkade arbetstagarnas köpkraft.

Under vintern har det säkert blivit klart för alla att kiky-timmarna har ett ekonomiskt värde och att det behövs kreativa lösningar för att bli av med dem. Beroende av innehållet och strukturen i olika kollektivavtal, finns det dock olika möjligheter.

I förhandlingarna har diskussionerna gått heta och konfrontationen ökat. De sociala medierna har blivit ett stridsfält och man kritiserar egna godkända avtal genast efter att man stigit upp från förhandlingsbordet. Vart har respekten för motpartens förhandlare försvunnit? I förhandlingar får ingendera av parterna allt vad man varit ute efter, utan förhandlingsresultatet är en kompromiss som dock borde uppskattas. Förhandlingar kan också ske diskret och med förtroende. Detta kräver förstås en överenskommelse att man inte kritiserar motparten offentligt.

Meto har inte figurerat i offentligheten gällande förhandlingarnas framskridande. Meto har framfört olika kreativa lösningar till de olika förhandlingsborden. I vår verktygsback har alltid funnits olika alternativ för att lösa upp svåra knutar. Forceringen har onekligen var kämpig ibland, men i något skede har det alltid rört på sig.

En av Metos öppningar under denna förhandlingsrunda har varit att övergå till en förhandlingspraxis med kontinuerlig utveckling. Detta förfaringssätt skulle ge möjlighet till dynamiska och smidiga förhandlingar. Utöver detta har vi i kollektivavtalsförhandlingarna betonat medlemmarnas välmående och orkande i arbetet, samt arbetssäkerheten.

Inom skogsbranschen borde förhandlingsparternas mål också vara att förbättra branschens dragningskraft som arbetsplats i framtiden. Med dåliga avtal lyckas detta inte.

Förhandlingshälsningar,

Stefan Borgman
puheenjohtaja/ordförande
stefan.borgman@luva.fi
Puh./Tel. +358 401588815
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Mikonkatu 8 A, 5. krs. 00100 Helsinki
www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

 

Takaisin