VALIKKO
Visiona nolla tapaturmaa maataloudessa

Visiona nolla tapaturmaa maataloudessa

Maatalous on riskialtis ala, jossa maatalousyrittäjille sattuu paljon tapaturmia. Tapaturmat ovat usein vakavia ja aiheuttavat monenlaista yritystoiminnan ja yksityiselämän hankaluutta. Tapaturmat ovat kuitenkin onneksi vähenemään päin ja lähes puolet maatalousyrittäjistä selviytyy ilman tapaturmia läpi koko työelämänsä. Jokainen tapaturma on liikaa ja nolla tapaturmaa maataloudessa viisas visio. Asenne ratkaisee!

Työskentelemme Melan työkykypalveluissa maatalouden työturvallisuuden edistämiseksi. Ajattelemme, että työturvallisuudesta 5 % on tietotaitoa ja 95 % asennetta. Tarjoamme monipuolisesti maksuttomia palveluita, jotka eri tavoin tukevat turvallista työskentelyä maatilalla.

Työturvallisuutta tiloille

Tarjoamme uutuutena työturvallisuuskorttikoulutusta. Maatalouteen räätälöity koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen Työturvallisuuskeskus myöntää viisi vuotta voimassa olevan henkilökohtaisen työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskorttia on suoritettu 2,5 miljoonaa kertaa vuosituhannen alusta lähtien, yleisimmin teollisuudessa ja rakennusalalla. Syksyllä 2023 Mela aloittaa maksuttomat työturvallisuuskorttikoulutukset lähikoulutuksena maatalousyrittäjille.

Tärkeä asia maatalouden työturvallisuudessa on asianmukainen henkilösuojautuminen. Farmarin suojaintutkinto on kannustava oppimisympäristö maatalouden suojaimista verkossa. Tutkinnossa on ytimekkäitä tietoiskuja, monipuolisia tehtäviä ja kokoavia testejä. Tutkinto on seitsenosainen ja sen voi tehdä osissa tai kerralla. Tehtäviä saa ja kuuluu tehdä niin monta kertaa kuin oppiminen edellyttää. Suojaintutkinto on suunnattu kaikille maatalouden parissa työskenteleville, erityisesti maatalousyrittäjille ja alan opiskelijoille. Tutkinnon suorittanut saa suojaindiplomin ja oikeuden käyttää suojainmestarin arvonimeä. Monissa maatalousalan oppilaitoksissa se kuuluu kurssivaatimuksiin.

Tietokorteista saa tiivistä tietoa maatalouden työturvallisuudesta. Tietokorteissa on vinkkejä työturvallisuuden edistämiseen selkeässä, visuaalisessa ja houkuttelevassa muodossa. Korttien aiheet käsittelevät yleisimpiä ja vakavimpia maatalouden tapaturmia ja niiden torjuntaa. Kortit perustuvat tutkittuun, uusimpaan tietoon ja niitä voi tilata ja ladata Melan verkkosivuilta.

Testaa työkykysi Viljelijän työkykymittarilla

Kannattaa myös tutustua uuteen palveluumme Viljelijän työkykymittariin, joka on maatalousyrittäjille suunnattu maksuton työkyvyn arvioinnin työkalu. Se koostuu 10 kysymyksestä, joiden avulla oman työkyvyn eri osa-alueita voi arvioida ja vertailla suhteessa muihin maatalousyrittäjiin. Vastausten perusteella muodostuu yksilöllinen palaute, jossa huomioidaan maataloustyön erityispiirteet. Palautteen avulla voi oppia ja ymmärtää lisää omasta työkyvystä. Testi ohjaa myös hyödyntämään maksuttomia työkykyä tukevia palveluita.

Nämä ja lukuisat muut Melan maksuttomat työturvallisuuden ja työkyvyn tuen palvelut ja tuotteet löytyvät verkosta mela.fi/tyokykypalvelut.

Päivi Wallin
johtaja
Mela, lomitus- ja työkykypalvelut

 

Kuva: Päivi Wallin       Kuvaaja: Mikko Käkelä

Takaisin