VALIKKO

Yhteistyön voimalla hyvään lopputulokseen

Meton hallitus hyväksyi TES-neuvottelujen tiekartan vuosi sitten kesällä. Tiekartan hyväksyminen tarkoitti myös sitä, että TES-kierrokseen lähdettiin uudella suunnitelmalla. Alkusyksystä päivitettiin ohjeita, jotka koskivat sekä neuvottelukuntien tehtäviä että työtaisteluun liittyviä asioita. Tehtiin jäsenkysely neuvottelutavoitteista ja pidettiin Meton historian ensimmäinen kaikkien neuvottelukuntien yhteinen kokous. Kokouksessa käsiteltiin yleistä työmarkkinatilannetta, eri vaihtoehtoja ja laskentamalleja sekä sovittiin yhteisistä ja sopimusalakohtaisista tavoitteista.

TES-neuvottelut olivat vaikeat ja eniten neuvotteluja jarruttivat niin sanotut kiky-tunnit. Neuvottelujen aikana kävi selväksi, että kiky-tuntien poistamiseksi tarvittiin luovia ratkaisuja, mutta niille tuli aina myös hintalappu. Riippuen eri sopimusalojen työehtosopimusten sisällöstä ja rakenteesta, keinoja ja mahdollisuuksia oli kuitenkin olemassa. Tämän kierroksen yhteydessä vastakkainasettelu lisääntyi ja puheet koventuivat. Sosiaalisesta mediasta tuli taistelukenttä ja omia itse hyväksymiä sopimuksia kritisoitiin siellä heti, kun noustiin neuvottelupöydästä.

Meto ei revitellyt neuvottelujen edistämiseksi julkisuudessa, vaan toi eri neuvottelupöytiin erilaisia luovia ratkaisumalleja. Työkalupakissamme oli aina erilaisia vaihtoehtoja pahojen solmujen avaamiseen. Eteneminen oli kieltämättä välillä tuskallista, mutta aina jossain vaiheessa päästiin eteenpäin. Vaikka kyseessä oli liittokierros, niin selkeästi oli havaittavissa, että joillakin sopimusaloilla työnantajapuoli teki tiivistä yhteistyötä. Ei ole ainakaan aikaisemmin ollut tyypillistä, että vaatimuslista pidentyy neuvottelujen edetessä, ei löydetä neuvotteluaikaa tai, että neuvotteluja joudutaan siirtämään teknisistä syistä.

Valtakunnansovittelijan linjauksen takia ja seuraamalla valtakunnallista tilannetta jouduttiin myös neuvottelujen aikana joillakin sopimusaloilla muuttamaan neuvottelustrategiaa. Hyvällä organisaation sisäisellä yhteistyöllä ja rakentavalla sekä asiantuntevalla asenteella tämä on helppoa ja mahdollista niissä neuvottelupöydissä missä Meto on ”kuljettajan” paikalla. Neuvotteluissa, joissa työntekijöitä edustaa useampi henkilöstöjärjestö, konsensuksen löytäminen on tietysti haastavampaa.

TES-kierros on Meton osalta ohi, mutta kesälomien jälkeen käydään vielä läpi neuvottelutuloksia ja -prosesseja. Kun aloitimme yhdessä syksyllä 2019, niin myös päätämme kierroksen yhdessä. Syksyllä 2020 sopimusalojen kokouksessa analysoidaan neuvottelutulokset ja -prosessit sekä sopimusaloittain että Meton tasolla.

Lopuksi vielä kerran kiitos Meton luottamus-, pääluottamus- ja asiamiehille. Teette äärimmäisen arvokasta työtä jäsentemme eteen!

Hyvää ja rentouttavaa kesää,
Stefan Borgman

Takaisin