VALIKKO
Yrittäjämietteitä talven kynnyksellä

Yrittäjämietteitä talven kynnyksellä

Päivän sana on hiilijalanjälki. Milloin metsät ovat hiilensitojia tai -nieluja kommentoijasta riippuen. Brysselissä tehdään merkittäviä päätöksiä tulevan talven aikana. Bio-/metsätaloudessa on suuria hankkeita lähdössä liikkeelle, mutta epävarmuus linjauksista jarruttaa investointipäätöksiä. Välillä tuntuu, että hyvän metsänhoidon menetelmillä on aiheutettu suoranaista vahinkoa elinympäristölle. Tutkijoiden voimakas kahtiajakautuminen aiheen ympärillä luo lisäepävarmuutta, eivätkä meidän euroedustajatkaan ole löytäneet yhteistä linjaa. Tavallisen metsäyrittäjän pää menee pyörälle linjauksia pohtiessa, asiakkaatkin kyselevät kaikenlaista. Yritä siinä sitten toimia metsän parhaaksi. Levollista on kuitenkin muistaa, että metsät kasvavat edelleen ja vaativat hoitoa myös tulevaisuudessa.

Olemme LUVA – Luonnonvarat ry:n perustajajäseniä ja mukana Luvan edustajistossa ja hallituksessa. Alkuvaihe on mennyt toimintojen yhteensovittamisessa. Jäsenet ovat olleet jonkun verran hämmentyneitä muuttuneesta tilanteesta. Tiedottaminen ei ole onnistunut kaikilta osin, mutta tilannetta korjataan koko ajan. Toivoisin ”Luva-perheen” kasvavan uusilla jäsenillä. Näin yhdistäisimme paremmin luonto- ja metsäalaa.

Haimme yrittäjiä mukaan metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolkuun. Meidän partnereina hankkeessa toimivat Suomen metsäkeskus ja Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry. Kasvu Open tarjoaa mukaan lähtevälle yritykselle mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa, mukaan valituille yrityksille on tarjolla esimerkiksi kahden päivän maksutonta sparrausta liike-elämän asiantuntijoilta. Ohjelmaan pääsee 15 yritystä, kaikki ohjelmaan hakeneet kutsutaan lisäksi Kasvupajaan, jossa tarjotaan asiantuntijapalveluita yrityksen käyttöön. Valinnat ovat loppusuoralla lehden ilmestymisen aikoihin.

Yrittäjien jäsenmäärä kasvaa edelleen. Tulevan vuoden painopisteinä ovat muun muassa edunvalvonta ja uusien jäsenetujen hankinta. Liityimme lokakuussa FSC:n talouskamarin jäseneksi. Näin olemme mukana vaikuttamassa molempien sertifiointijärjestelmien päätöksenteossa. On parempi vaikuttaa sisältäpäin kuin huudella ulkoa!

Lopuksi hieman henkilökohtaista asiaa. Yrittäjälle pääomasta luopuminen on yleensä hyvinkin vastenmielistä, mutta tänä vuonna löysin osa-alueen, josta luopuminen ei ole aiheuttanut negatiivisia ajatuksia. Kysymys on painonpudottamisesta. Tammi-marraskuun välillä paino on tippunut 20 prosenttia alkuperäisestä. Yhtäkään kiloa ei ole ikävä!

Tuomo Turunen
puheenjohtaja
METO Metsäalan Yrittäjät ry

Takaisin