VALIKKO

Valtion työ- ja virkaehtosopimus

Neuvottelu-uutinen                   1.4.2020

Valtion työ- ja virkaehtosopimus

VALTION SOPIMUSNEUVOTTELUISSA NEUVOTTELUTULOS 31.3.2020

Valtion sopimusneuvotteluissa saavutettiin tänään 31. maaliskuuta neuvottelutulos. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen ja sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769


 

Neuvottelu-uutinen                   26.3.2020

Valtion työ- ja virkaehtosopimus

VALTION VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT JATKUVAT

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 24.3. ja 26.3.2020. Tavoitteena on saada maaliskuun loppuun mennessä yleisen linjan mukainen ratkaisu. Voimassaoleva työ- ja virkaehtosopimus päättyy 31.3.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti ilpo.puputti@luva.fi 0400 620 769


 

Neuvottelu-uutinen                   19.3.2020

Valtion työ- ja virkaehtosopimus

VALTION VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUISSA VAUHTI KIIHTYY

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 20.3.2020. Neuvotteluja varjostaa poikkeustilanteen luoma taloudellinen epävarmuus. Voimassaoleva työ- ja virkaehtosopimus päättyy 31.3.2020.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti ilpo.puputti@luva.fi 0400 620 769


 

Neuvottelu-uutinen                   16.1.2020

Valtion työ- ja virkaehtosopimus

VALTION VIRKAEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT ALOITETTIIN YLEISKESKUSTELULLA

Valtion pääsopijajärjestöjen (Pro, JHL ja Juko) edustajat tapasivat 15.1.2020 Valtion työmarkkinalaitoksen edustajia sopimusneuvottelujen aloittamiseksi. Pro pääsopijajärjestönä edustaa valtion työehtosopimusneuvotteluissa  STTKlaisten liittojen eli myös METOn jäseniä.

Tapaamisessa käytiin keskustelua yleisestä työmarkkinatilanteesta, neuvottelujen pelisäännöistä, neuvotteluaikataulusta ja viestinnästä. Lisäksi keskusteltiin palkankorotuksista ja kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen poistamisesta.

Pääsopijajärjestöt antavat yhteiset tavoitteensa Valtion työmarkkinalaitokselle 7.2.2020 ja vastavuoroisesti työmarkkinalaitos antaa työnantajapuolen tavoitteet pääsopijoille.

Varsinaisesti virka- ja työehtosopimusneuvottelut alkavat 7.2.2020. Voimassa oleva työ- ja virkaehtosopimus päättyy 31.3.2020.

Prosta tapaamiseen osallistuivat julkisen sektorin johtaja Niko Simola ja neuvottelupäällikkö Harri Sirén.

Lisätietoja asiamies Ilpo Puputti, ilpo.puputti@luva.fi, puh. 0400 620 769