VALIKKO

Koneyrittäjät ry ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat työehtosopimuksen

LEHDISTÖTIEDOTE 1.6.2023

 

KONEYRITTÄJÄT RY JA METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY ALLEKIRJOITTIVAT TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Koneyrittäjät ry ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden, lajissaan ensimmäisen osapuolten välisen metsäkonealan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 10.05.2023. Työehtosopimus on voimassa 10.05.2023 – 30.04.2025.

Työehtosopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja sopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille.

Hyvässä ja rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajille kuin toimihenkilöillekin.

Työehtosopimus on neuvoteltu hyödyntäen aiempia metsäteollisuuden ja metsäkonealan työehtosopimuksia. Lopputuloksena on uudistettu ja nykyaikaistettu sopimus niin henkilöstön kuin metsäkonealankin näkökulmista. Sopimusta kehitetään vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Lisätietoja:

Koneyrittäjät ry
Matti Peltola, toimitusjohtaja
p. 040 9009 412

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Stefan Borgman, puheenjohtaja
p. 040 1588 815

 

Kuva: Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola (vas.) ja toimitusjohtaja Matti Peltola sekä METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman ja neuvottelupäälliköt Markku Varis ja Ari Teittinen. Kuva: Sirpa Heiskanen

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 128-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsän- ja luonnonhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, johtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, opettajina, muissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin