VALIKKO

Lehdistötiedote: Kuntametsät edistävät hyvinvointia ja torjuvat ilmastonmuutosta

Metsänhoidon hyödyt ovat puiden takana piilossa

KUNTAMETSÄT EDISTÄVÄT HYVINVOINTIA JA TORJUVAT ILMASTONMUUTOSTA

Metsien hyvinvointivaikutuksista on paljon viimeaikaista tutkimustietoa. Jo lyhytaikainen metsässä olo laskee sykettä ja vähentää stressiä. Samalla hoidetaan kuntataloutta ja ilmastoa.

  • Viherympäristöt ovat kaupungin asukkaiden olohuoneita. Hyvin hoidetut metsät edistävät kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, muistuttaa kuntametsänhoidon asiantuntija, metsätalousinsinööri Tommi Granholm’

 

  • Säästämme luontoa, kun viheralueelle pääsee kävellen tai pyörällä. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäksi metsien hoito kohentaa kuntien ja kaupunkien taloutta. Metsäasiantuntijoiden käsissä virkistys ja metsänhoito osataan yhdistää visuaalisesti ja virkistysarvoiltaan kestävästi, sanoo Granholm.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on ylpeä metsäasiantuntijoidensa osaamisesta;

  • Kasvavat metsät sitovat hiiltä ja asiantuntevalla taajamametsienhoidolla edistetään asukkaiden virkistysmahdollisuuksia ja hyvinvointia. Viheralueiden merkitys kuntalaisille ja kaupunkilaisille on suuri, sanoo Metsäalan Asiatuntijoiden puheenjohtaja Stefan Borgman.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Stefan Borgman, puh 040 1588 815

kuntametsänhoidon asiantuntija Tommi Granholm, puh 0500 807 401

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin