VALIKKO

Lehdistötiedote: Metsäasiantuntijoiden työpaine huolestuttaa

METSÄASIANTUNTIJOIDEN TYÖPAINE HUOLESTUTTAA

– Kannatamme kestävää metsätaloutta. Kestävyyden yhtenä kulmakivenä on sosiaalinen kestävyys ja sen tärkeänä osana ihmisten työhyvinvointi.

Näin toteaa Stefan Borgman, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n tuore puheenjohtaja.

– Metsäasiantuntijoiden työn vaativuus on kasvanut, mikä tulisi huomioida palkkauksessa nykyistä huomattavasti paremmin. Jos sovittu työaika ei riitä tehtävien tekemiseen, pitäisi lääkkeenä olla ylityökorvaukset, Borgman toteaa.

– On muistettava, ettei digitalisaatio tuo puita metsästä. Päinvastoin metsänomistajien monipuoliset näkemykset metsänhoidosta ja julkinen keskustelu metsätalouden hyväksyttävyydestä on lisännyt metsäasiantuntijoiden työtä ja osaamisvaateita.

– Hyvinvoiva ja tyytyväinen työntekijä on tuottava. Työtyytyväisyys rakentuu palkkauksesta, kohtuullisesta työmäärästä ja positiivisesta työilmapiiristä, Borgman toteaa.

Metsäasiantuntija Markku Alatalo Nilsiästä kuvaa Savon ja Karjalan metsäsektoria vahvaksi, myös tieteen ja teknologisen osaamisen keskittymäksi:

– Metsäpuolella digitalisaatio menee kovaa eteenpäin. Uuden oppimiseen ja omaksumiseen olisi varattava henkilöstölle riittävästi aikaa. Se mikä menetetään nyt hetkellisesti hieman tehokkuudessa, tulee myöhemmin reilusti takaisin henkilön opittua asiat hyvin.

– Henkilöstön edustajia kannattaisi myös hyödyntää enemmän yritysten kehitystyössä. Ottaa heidät heti alussa mukaan suunnittelemaan. Sillä varmistetaan oikean suuntaiset ratkaisut ja tuetaan samalla henkilöstön hyvinvointia, Alatalo toteaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Stefan Borgman, puh 040 1588 815

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin