VALIKKO

Lehdistötiedote: Metsäteollisuus irtautuu työehtosopimusneuvotteluista – Paikallista sopimista tehty metsäasiantuntijoille jo pitkään

Lehdistötiedote 7.10.2020 klo 13.48

Metsäteollisuus irtautuu työehtosopimusneuvotteluista

PAIKALLISTA SOPIMISTA TEHTY METSÄASIANTUNTIJOILLE JO PITKÄÄN

Metsäteollisuus ry ilmoitti viime viikolla, ettei se enää jatkossa neuvottele työehtosopimuksista (TES). METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) neuvottelee yhteensä noin kymmentä eri työehtosopimusta ja Metsäteollisuus ry:n kanssa on neuvoteltu yhdessä METSÄ – METO -työehtosopimus. Se koskee Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä työskenteleviä metsäasiantuntijoita, yhteensä noin 1500 henkilöä.

Meton METSÄ-METO -työehtosopimus on voimassa pisimpään kaikista metsäteollisuuden neuvottelemista työehtosopimuksista, aina 31.12.2022 saakka. Metolla on näin muita liittoja enemmän aikaa valmistautua tulevaan työehtosopimuksettomaan aikaan.

Meton työehtosopimuksissa on ollut jo vuosien ajan paikallista sopimista. Meton METSÄ-METO – työehtosopimuksessa on mm. kolmen suuren työnantajayrityksen osalta tähänkin asti neuvoteltu yrityskohtaisesti. Se tarkoittaa, että yrityksen metolaiset yhdysmiehet käyvät neuvottelut yrityksen edustajien kanssa Meton tukemana. Meton yhdysmiehet ovat osaavia ja kokeneita neuvottelijoita.

Kaikissa metsäteollisuusyrityksissä paikallinen sopiminen ei ole kuitenkaan tuttua. Tämä tarkoittaa koulutustarpeen lisääntymistä metolaisille luottamusmiehille. Tavoitteena on saada lisää osaavia neuvottelijoita ajamaan metolaisten etua työpaikoilla.

Paikallisen sopimisen lisääntyminen tuo metolaisille myös uusia mahdollisuuksia. On asioita, joita ei ole saatu läpi TES-neuvotteluissa. Niiden saavuttaminen on kuitenkin todennäköisempää yrityskohtaisissa neuvotteluissa.

Lisätietoja

Meton puheenjohtaja Stefan Borgman, p. 040 1588 815
Meton neuvottelupäällikkö Markku Varis, p. 044 7616 446

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin