VALIKKO

Lehdistötiedote: PEFC-metsäsertifioinnin kestävyys parani entisestään

Lehdistötiedote 22.4.2021 klo 16.08

 

PEFC-metsäsertifioinnin kestävyys parani entisestään

Kaksi vuotta kestänyt PEFC-metsäsertifiointivaatimusten tarkistustyö on valmistumassa. Standardityöryhmässä oli mukana ennätysmäinen yli 60 organisaation edustus. Standardi-työryhmä piti työnsä aikana kaikkiaan 18 kokousta ja laati kaksi luonnosversiota standardista, jotka olivat julkisesti kommentoitavana.

– Työryhmä hankki myös riippumattoman asiantuntijaselvityksen, joka tuotti standardityöryhmän päätöksenteon tueksi tietoa erityisesti ekologisesta kestävyydestä ja sen muutoksesta nykyistä ja uutta standardia verraten, kertoo METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho.

ELY-keskuksen toiminta pohdituttaa

– ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) irtisanoutuivat yllättäen juuri ennen standardin allekirjoittamista. Tämä ei tullut ilmi missään vaiheessa metsäsertifioinnin kaksivuotisen työn aikana. ELY:n ja Suomen ympäristökeskuksen edustajat hyväksyivät ja allekirjoittivat kaikkien 18 kokouksen pöytäkirjat.

ELY-keskuksen toiminta pohdituttaa Metossa, koska kyseessä on valtion ohjauksessa oleva viranomainen.

– Onko ELY:n irtaantumisessa PEFC-standardista otettu huomioon ELY-keskuksen lakiin kirjoitettu kokonaistehtävä? Laissa ensimmäisenä tehtävänä on ”yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen”. Lain mukaisten tehtävien tulee olla balanssissa. Aivan kuten metsäsertifioinnissakin huomioidaan kestävän kehityksen eri kriteerit: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

– Ketkä ovat tehneet päätöksen ELY-keskuksen osalta irtisanoutua valmiista PEFC-standardista? Onko tarkoituksenmukaista, että valtiollinen toimija puuttuu näin toiseen metsäsertifiointijärjestelmään, kun kestävyyden kriteeristö on kahdessa eri metsäsertifiointijärjestelmässä pääosin samanlainen?

Meto on kahdessa järjestelmässä mukana

Meto on kummankin suomalaisen metsäsertifiointijärjestelmän jäsen ja mukana niiden kehittämisessä.

– Näemme hyväksi, että on kaksi sertifiointijärjestelmää. Kumpikin tavoittelee kestävää metsien hoitoa kaikki kestävän kehityksen eri osa-alueet huomioiden. Prosesseissa on eroja, mutta tavoite on kummassakin sama.

– Kaikilla standardityöryhmän jäsenillä oli erilaisia näkemyksiä, myös meillä. Mutta jäseninä olemme lopputulokseen tyytyväisiä, koska kaikki kestävyyden osa-alueet kehittyivät aiemmasta.

– Lopullinen työ on aina kompromissi. Kaikkien osapuolten pitäisi hyväksyä, ettei kaikkia esityksiä saa lävitse.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p.0400 636 261, erkki.etelaaho@metsaasiantuntijat.fi

puheenjohtaja Stefan Borgman, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p. 040 1588 815, stefan.borgman@metsaasiantuntijat.fi

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 126-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin