VALIKKO

MEOL julkisti jälleen Vuoden Metsäopettajan Metsäpäivillä

MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry. on valtakunnallinen metsätalousinsinööriopiskelijoiden opiskelijajärjestö. MEOL edustaa tulevaisuuden palkansaajia ja yrittäjiä, ja MEOL haluaa turvata laadukasta koulutusta näille huomisen metsäammattilaisille. MEOLilla on jatkuva huoli korkeakoulutuksen tasosta Suomessa, ja Vuoden Metsäopettajan valinnalla MEOL haluaa edistää laadukasta metsäalan korkeakouluopetusta. Erityinen huoli opiskelijoilla on nyt korkeakoulutusta kokonaisvaltaisesti uudistettaessa, ettei eriytetyn, puolueettoman tutkimustiedon ja työelämälähtöisen korkeakoulutuksen etuja menetetä ja samalla unohdeta opiskelijan oikeusturvaa politikoinnin alle. Metsätalousinsinöörikoulutuksessa on kolme kärkeä; metsä, talous ja ongelmanratkaisu. Tästä opiskelijat haluavat myös pitää kiinni.

Vuoden Metsäopettaja on MEOLin jäsenten parhaaksi valitsema metsätalousinsinöörejä kouluttava korkeakouluopettaja. Vuoden Metsäopettajan valinta on toteutettu kyselytutkimuksena MEOLin jäsenille ja kriteerien valmistelussa MEOL on tehnyt yhteistyötä TTS – Työtehoseuran ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n kanssa. Vuoden Metsäopettaja on nyt järjestyksessään toinen, ja MEOL aikoo jatkaa parhaiden opettajien palkitsemista myös tulevina vuosina.

Vuoden Metsäopettajaksi 2017 opiskelijat valitsivat Seppo Kainulaisen Karelia ammattikorkeakoulusta. Hänen opetusalueeseensa kuuluvat uusiutuvan energian sisällöt. Tässä opettajassa opiskelijat arvostavat erityisesti ammattitaitoa ja opetuksen ajantasaisuutta. Kursseillaan hän käyttää mm. case-tyyppisiä ratkaistavia ongelmatilanteita. Opetuksessa hän haastaa opiskelijoita ja vaatii heitä ajattelemaan. Opiskelijat arvostavat myös hänen aitoa kiinnostustaan opiskelijoihin ja siihen, miten opiskelijoilla menee. Opetus on nousujohteista ja siinä käytetään runsaasti yrityselämäyhteyksiä.

MEOL julkisti Vuoden Metsäopettajan Metsäpäivillä, Metsäkoulutus ry:n sidosryhmätilaisuudessa 9.11.2017.

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Arttu Huhtanen, pj@meol.fi, 044 308 0590

Takaisin