VALIKKO

Metsäasiantuntijoiden sopimusalat valitsivat uuden hallinnon nelivuotiskaudeksi

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) sopimusalojenkokous kokoontui Jyväskylässä kahden päivän ajan ja kokoukseen osallistui noin 100 metsäalan asiantuntijaa kymmeneltä Meton eri työehtosopimusalalta.

Kokouksessa valittiin järjestölle puheenjohtaja, hallitus ja edustajisto tulevaksi nelivuotiskaudeksi.

Hallituksen puheenjohtaja valittiin uudelle kaudelle

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n hallituksen kokopäiväiseksi puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Stefan Borgman.

– Seuraavaan kauteen lähdetään luottavaisin mielin. Meton uudet toiminnan linjat eivät ole toiminnan kuvaus vaan johdon työkalu, joka kertoo, mihin olemme menossa ja miten toimimme matkan varrella, Borgman sanoo.

– Maailma muuttuu, yhteiskunta muuttuu ja perinteisten organisaatioiden mandaattia kyseenalaistetaan. Myös jäsenten arvot ja asenteet muuttuvat ja individualismin ajassa työntekijät odottavat liitoltaan perinteisen edunvalvojan roolin lisäksi myös palveluntuottajan roolia.

Borgman näkee, että Meto on ketterä ja palveleva metsäalan asiantuntijajärjestö.

– Ketteränä ja palvelevana järjestönä toimintaympäristön muutos ja toiminnan kehitys on aina myös mahdollisuus, Borgman muistuttaa.

Edustajisto sai uuden puheenjohtajan

Meton edustajiston pitkäaikainen puheenjohtaja Jaakko Niemistö väistyi lähes 30-vuotisen uran jälkeen Meton hallinnossa. Sopimusalojen kokous valitsi uudeksi edustajiston puheenjohtajaksi Juha Mäcklinin.

– Meto tulee jatkossa puolustamaan jäseniään aiempaa voimakkaammin nykyisessä metsäkeskustelussa, jossa maalitetaan ja syytellään metsäasiantuntijoita, sanoo Mäcklin.

– Jäsenemme ovat tehneet hyvää työtä ja ovat alansa huippuasiantuntijoita. Suomen metsiä hoidetaan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys huomioiden. Meidän valtavat puuvaramme ovat myös ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Stefan Borgman METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p.040 1588 815, stefan.borgman@metsaasiantuntijat.fi

edustajiston puheenjohtaja Juha Mäcklin METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p. 0400 399 069, juha.macklin@storaenso.com

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 126-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

 

Kuva: Meton edustajiston uusi puheenjohtaja Juha Mäcklin (vas.) ja hallituksen kokopäiväinen puheenjohtaja Stefan Borgman.

Takaisin