VALIKKO

Monimuotoisuutta metsiin ja suometsät kuntoon -koulutukset metsäalan ammattilaisille

Metsäalan täydennyskoulutukset metsien parissa työskenteleville ja metsäalan koulutuksen saaneille.

Opiskeltavat kokonaisuudet ja ajankohdat

Monimuotoisuutta metsiin (10 op),12/2023–10/2024

Koulutuksen vastuutaho ja ilmoittautuminen: Tampereen ammattikorkeakoulu

Johdanto metsien kestävään hoitoon ja käyttöön (1 op)
Metsien monimuotoisuuden edistämisen ekologiset perusteet (3 op)
Metsien sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja metsätuhojen torjuminen (3 op)
Metsien monimuotoisuuden edistämisen käytännön keinot (3 op)

Ilmoittaudu nyt

Suometsät kuntoon (10 op), 12/2023–10/2024

Koulutuksen vastuutaho ja ilmoittautuminen: Lapin ammattikorkeakoulu

Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen (1 op)
Suometsien hoito (4 op)
Vesitalous suometsissä (3 op)
Suometsien hoidon suunnittelutyö (2 op)

Ilmoittaudu nyt

Toteutus

Koulutusta toteuttavat Tapio Oy, Lapin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu.

Koulutuskokonaisuudet sopivat työn ohessa opiskeltavaksi. Toteutukseen sisältyy itseopiskeluna luettavia, katsottavia ja kuunneltavia materiaaleja. Lisäksi toteutukseen kuuluu maasto-opetusta, joka on mahdollista korvata erikseen sovittavalla tavalla. Oppimisympäristönä on Moodle.

Koulutus on osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutus sopii sinulle, jos

Työskentelet metsien parissa tai sinulla on metsiin liittyvä koulutustausta
Olet kiinnostunut metsien käytöstä ja ilmastonmuutoksesta
Haluat lisäpätevyyttä osaamiseesi
Etsit uusia uranäkymiä

Koulutuksen hyödyt

Olet mukana kehittämässä kestävää metsäalaa
Osaat hyödyntää uusinta tutkimustietoa työssäsi
Saat eväitä muiden metsäammattilaisten kanssa työskentelyyn ja metsänomistajien neuvontaan
Voit hyväksilukea osan opinnoista, jos hakeudut myöhemmin opiskelemaan metsätalousinsinööriksi

Ilmoittautuminen

Kumpaankin koulutuskokonaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen. Voit ilmoittautua myös molempiin 10 op kokonaisuuksiin. Koulutuskokonaisuuksista on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Valitset ilmoittautuessasi, minkä ammattikorkeakoulun lähistöllä mieluiten kävisit koulutuksen maasto-opetusjaksot.

Paikkoja on runsaasti, mutta rajoitettu määrä. Ilmoittaudu hyvissä ajoin ja varmista opiskelumahdollisuutesi! Keskustele tarvittaessa etukäteen työnantajasi kanssa koulutukseen ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumisesi on sitova. Mikäli olet työtön, selvitäthän etukäteen opintojen vaikutuksen työttömyysturvaan TE-palveluista.

Ilmoittaudu Monimuotoisuutta metsiin -koulutukseen

Ilmoittaudu Suometsät kuntoon -koulutukseen

Lisätietoa koulutuksista saat täältä

 

Takaisin