VALIKKO

METO mukana Metsäkoulutus ry:n hallituksessa

Tiedote

METO – Metsäalan Asiantuntijat on mukana uudessa, vastaperustetussa Metsäkoulutus ry:ssä.  Yhdistyksen tavoitteena on koota yhteen kaikki koulutustasot – yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatillinen koulutus ja sitä kautta parantaa metsäkoulutuksen asemaa ja edistää sen laatua.

Meton yhteyspäällikkö, koulutusasiantuntija ja metsäalan koulutustoimikunnan puheenjohtaja Tiina Eklund on valittu yhdistyksen hallitukseen. Hallitus on avainasemassa toiminnan käynnistämisessä.

– Metsä- ja luonnonvara-alan koulutus- ja osaamisasiat ovat tärkeitä osia Meton edunvalvonnassa, sanoo Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand.

– Tämän takia haluamme toimia aktiivisesti uudessa yhdistyksessä. Uskomme myös, että Metsäkoulutus ry:n jäsenkunta vielä merkittävästi kasvaa, vaikkakin kattavuus on yhdistyksessä jo nyt hyvällä tasolla.

Yhdistyksessä ovat mukana metsäalan oppilaitosten lisäksi isot metsäyhtiöt, tutkimus- ja neuvontaorganisaatiot, opiskelijajärjestöt sekä ammattiliittoja. Myös MEOL – Metsäalan Opiskelijat on mukana. Kaikkiaan yhdistystä oli perustamassa lähes 30 eri toimijaa. Metsämiesten Säätiö on ollut rahoittamassa toiminnan valmistelua.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin MTK:n koulutusjohtaja Susanna Tauriainen. Tauriaisen mukaan Metsäkoulutus ry on ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää ensimmäistä kertaa kaikki metsäalan koulutusasteet.

Lisätietoja: puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh. 040 761 5176

 

 

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 8 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

 

 

Takaisin