VALIKKO

Työllisyyden edistämiseen liittyvät lakimuutokset 1.1.2017   

 

Ajankohtaiset muutokset löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta:

http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vuodenvaihteen-muutokset-tyo-ja-elinkeinoministerion-hallinnonalalla

 

 

Takaisin