VALIKKO

Yhteishaku lähestyy – ylpeästi agrologi

Agrologit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin luonnonvara-alalle. Agrologit toimivat maaseudun ja maatalouden asiantuntijoina niin neuvonta-, hallinto-, suunnittelu-, opetus- kuin markkinointitehtävissä. Tämän tietää myös Agrologien Liiton puheenjohtaja Leea Sangi.

-Liiton palkkaselvitysten mukaan agrologien isoimmat työllistäjät ovat neuvontaorganisaatiot ja maatalouskauppa ja -teollisuus. Seuraavaksi eniten agrologeja työllistyy kuntiin ja valtion hallintoon. Moni agrologi on aloittanut työuransa maaseutuasiamiehenä tai Ely-keskuksen tarkastajana, Sangi kertoo.

-Myös järjestökenttä, opetus sekä vakuutus- ja pankkipuoli työllistävät hyvin agrologeja.

Agrologien tehtävänimikkeitä ovat muun muassa maaseutuasiamies, asiantuntija, tarkastaja, toiminnanjohtaja, maaseutuyrittäjä, projekti- tai tuotepäällikkö, tilanjohtaja tai opettaja.

Agrologit ovat myös yrittelijästä joukkoa.

-Vajaa puolet Agrologien Liiton jäsenistä toimii maatalous- tai maaseutuyrittäjinä pää- tai sivutoimisesti. Noin kolmasosalla palkansaaja-agrologeja on sivutoimista yritystoimintaa, ja tyypillisesti neuvontatehtävissä päivätyön tekevällä saattaa olla kasvitila.

-Agrologit ovat maaseudun todellisia moniosaajia.

Koulutus antaa laaja-alaisen pohjan muun muassa kasvi- ja kotieläintuotantoon, agroteknologiaan ja bio- ja kiertotalouteen. Aika on kuitenkin se, mikä tekee agrologin – ja työelämässä kerrytetty oppi ja kokemus.

-Parasta agrologeissa ovat sisaret ja veljet. Erityisen ylpeä olen siitä, että mieheni Mikon kanssa olemme molemmat agrologeja ja, että kuopuksemme on lähtenyt opiskelemaan agrologiksi, Leea Sangi sanoo ja jatkaa

-Ja kun olen opastanut OAMKin agrologiopiskelijoita lypsyn saloihin ja huomannut sen maauskon mikä heissä on.

Lyhyesti

  • Agrologi (AMK) -tutkinto 240 op
  • Päivä- ja monimuotototeutus
  • Yhteishaku 15.-30.3.2023
  • Tutustu tarkemmin tutkintoa tarjoavista ammattikorkeakouluista

Lisätietoja löydät täältä

Takaisin